030-0542/02 – Komunikační systémy v PO (KS-B)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Aleš DudáčekGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUD20 prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
HAN255 Ing. Ivo Hána
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Na základě získaných znalostí linkových a rádiových komunikačních systémů a pochopení principů a funkce stávajících komunikačních systémů dovede formulovat požadavky na jejich nasazení a plánovat a organizovat jejich efektivní využití v oblasti PO. Dovede organizovat spojení v prostoru zásahu jednotek PO.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základy teorie informace nutné pro pochopení funkce a použití komunikačních systémů. Seznámení s liniovými a radiovými komunikačními prostředky vhodnými pro PO, systémy pro přenos dat. Radiové sítě pro zabezpečení řízení hasičských jednotek při různých druzích jejich činnosti, organizace a řízení spojového provozu v PO. Tísňová volání, operační střediska. Právní úprava telekomunikací v ČR. Globální poziční systém.

Povinná literatura:

MV – ředitelství HZS ČR: Řád spojové služby v požární ochraně. Praha, Ř-HZS 1996. Prchal, J.: Teorie pravděpodobnosti ve sdělovací technice. Praha, NADAS 1975. Linhart, E.: Pozemní pohyblivé radiokomunikační služby. Praha, NADAS 1982. Rapant, P.: Úvod do družicových polohových systémů. Ostrava, VŠB-TUO 1997. Zákony a vyhlášky v platném znění: zákon 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a prováděcí vyhlášky, zejména105 a 318/2010 Sb., 238 a 290/2007 Sb., 327/2006 Sb., 155, 161, 162 a 336/2005 Sb. Dvořáček, P.: Radiové spojení v PO. SPBI Ostrava, 2002. ISBN: 80-86634-09-4.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy T1 až T3 ve výuce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Kontrolní testy, zpracování semestrální práce - návrhu spojení při zásahu JPO v zadaném rozsahu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod, význam základních pojmů (informace, zpráva, signál, radiokomunikační řetězec), telekomunikační tajemství − Rádiové sítě – druhy rádiových sítí, způsoby provozu v rádiové síti, hromadné rádiové sítě − Šíření rádiových vln, specifika spojení s pohyblivými objekty, specifika spojení v budovách − Stav tísně, tísňové zprávy a signály v letecké a námořní (lodní) dopravě (EPIRB, SART, ELT, PLB, GMDSS,COSPAS/SARSAT), e-call v silniční dopravě − Analogové rádiové sítě - základní princip - problematika využití u IZS − Digitální rádiový systém - základní princip - rádiová síť TETRAPOL, rádiová síť TETRA, rádiová síť IZS PEGAS − GSM a Bezdrátové technologie - základní princip - služby GPRS, HSCSD - bezdrátové technologie Bluetooth, WIFI − Pokrytí speciálních objektů (silniční a dálniční tunely, podzemní parkoviště, rozsáhlé budovy apod.) rádiovým signálem IZS, rádiové spojení v těchto objektech při zvládání mimořádných událostí (dopravní nehoda, požár apod. - Organizace a řízení spojení v PO − Globální polohové systémy - GPS - GLONASS - GALILEO − Mobilní geoinformační technologie - základní popis - současné a možné budoucí využití u IZS - praktická ukázka − Centrum tísňového volání - exkurze − Prezentace semestrálních prací

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        TEST-1 Písemka 30  0
        TEST-2 Písemka 45  8
        SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Projekt 15  1
        SEMESTRÁLNÍ PRÁCE-RAD.SPOJENÍ Projekt 10  1
Rozsah povinné účasti: 50% účast na konzultacích

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku