030-0543/01 – Havarijní plánování (HPla)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
ZIT023 Ing. Iva Žitníková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout studentům znalost systému tvorby havarijních, krizových plánů a ostatních plánů zpracovávaných v oblasti bezpečnosti. Pochopení vzajemných vazeb mezi nimi úrovní resp. subjekty, které tyto dokumenty zpracovávají

Vyučovací metody

Anotace

Havarijní plánování v ČR je souhrnem civilních řídících plánovacích a kontrolních procesů a vazeb, které správní úřady, orgány samosprávy a k tomu určené instituce připravují pro řešení mimořádných a krizových situací. Cílem havarijního plánování je teoretická příprava a poskytnutí metodiky k zajištění připravenosti daného území na řešení mimořádných událostí, ochranu obyvatelstva, vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, národního majetku a životního prostředí. Úkolem havarijního plánování je pojmenování rizik ohrožujících území kraje, získávání informací od právnických a podnikajících fyzických osob a od dotčených správních úřadů, zajištění podkladů od jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a stanovení opatření k ochraně obyvatelstva.

Povinná literatura:

Kratochvilova D.: Havarijní plánování I-III., SPBI, Ostrava, 2002 Pacinda, Š.: Systémový přístup k havarijnímu plánování, Institut CO ČR. Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha- Posuzování bezpečnostní zprávy a inspekce (příručka). Praha 1999. Neužil, J.: Mimořádné stavy v energetických odvětvích, Energetika, ČSZE, Praha. 11/98. Truchlý, J.: Havarijní plán-prostředek k předcházení a řešení stavů nouze v elektroenergetice, Energetika, 11/98. Plecháč, F.: Státní energetická inspekce, Praha - Havarijní plánování jako jedna ze základních povinností držitele autorizace na podnikání v energetických odvětvích, Energetika, 11/98. Zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Zákon č. 239/2000 SB., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Opakování pojmů • Bezpečnostní systém České Republiky, legislativa v rámci ČR, • Zákon 59/2006 Sb.,Zákon 241/2000 Sb., Zákon 240/2000 Sb., práva a povinnosti zaměstnanců a obyvatelstva, • Práva a povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob, 2.Plánování jako proces • Klasifikace plánů, • Sestavení plánu, • Validace, 3.Plány krizového managementu I • Krizové plány, • Typové plány, 4.Plány krizového managementu II • Vnitřní havarijní plán, • Vnější havarijní plán, 5.Plán fyzické ochrany, Plán zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti • Zpracovatelé, členění, účel, 6.Povodňové plány, • Zpracovatelé, členění, účel, 7.Plány konkrétních činností – Plán evakuace, Metanový plán • Zpracovatelé, členění, účel, 8.Plány konkrétních činností – Plán varování a vyrozumění obyvatelstva • Zpracovatelé, členění, účel, 9.Plány konkrétních činností – Plán dekontaminace, Plán hygienicko- epidemiologických opatření • Zpracovatelé, členění, účel, 10.Plány konkrétních činností – Plán nouzového přežití obyvatelstva • Zpracovatelé, členění, účel, 11.Plány konkrétních činností – Traumatologický plán, Plán mimořádných veterinárních opatření • Zpracovatelé, členění, účel, 12.Plány konkrétních událostí – Poplachové plány • Zpracovatelé, členění, účel,

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Most 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.