030-0543/02 – Emergency Planning (HPla)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK321 Ing. Eva Beňová, Ph.D.
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The target of subject is to give the students knowledge abou a system of preparing Emergency plans and the other types of plans which are prepared in safety branch. Undersading of interfaces among diferent levels and subjects which are this type of plans preparing.

Teaching methods

Summary

Emergency planning in the Czech Republic is a set of civil control, planning and checking processes and relations prepared by administrative authorities, self-administration bodies and institutions given for solving incidents and crises. The course deals with industrial accident prevention, mitigation of natural disaster consequences, civil protection, internal security and public order, national property and the environment.

Compulsory literature:

Kratochvilova D.: Havarijní plánování I-III., SPBI, Ostrava, 2002 Pacinda, Š.: Systémový přístup k havarijnímu plánování, Institut CO ČR. Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha- Posuzování bezpečnostní zprávy a inspekce (příručka). Praha 1999. Neužil, J.: Mimořádné stavy v energetických odvětvích, Energetika, ČSZE, Praha. 11/98. Truchlý, J.: Havarijní plán-prostředek k předcházení a řešení stavů nouze v elektroenergetice, Energetika, 11/98. Plecháč, F.: Státní energetická inspekce, Praha - Havarijní plánování jako jedna ze základních povinností držitele autorizace na podnikání v energetických odvětvích, Energetika, 11/98. Zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Zákon č. 239/2000 SB., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Opakování pojmů • Bezpečnostní systém České Republiky, legislativa v rámci ČR, • Zákon 59/2006 Sb.,Zákon 241/2000 Sb., Zákon 240/2000 Sb., práva a povinnosti zaměstnanců a obyvatelstva, • Práva a povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob, 2.Plánování jako proces • Klasifikace plánů, • Sestavení plánu, • Validace, 3.Plány krizového managementu I • Krizové plány, • Typové plány, 4.Plány krizového managementu II • Vnitřní havarijní plán, • Vnější havarijní plán, 5.Plán fyzické ochrany, Plán zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti • Zpracovatelé, členění, účel, 6.Povodňové plány, • Zpracovatelé, členění, účel, 7.Plány konkrétních činností – Plán evakuace, Metanový plán • Zpracovatelé, členění, účel, 8.Plány konkrétních činností – Plán varování a vyrozumění obyvatelstva • Zpracovatelé, členění, účel, 9.Plány konkrétních činností – Plán dekontaminace, Plán hygienicko- epidemiologických opatření • Zpracovatelé, členění, účel, 10.Plány konkrétních činností – Plán nouzového přežití obyvatelstva • Zpracovatelé, členění, účel, 11.Plány konkrétních činností – Traumatologický plán, Plán mimořádných veterinárních opatření • Zpracovatelé, členění, účel, 12.Plány konkrétních událostí – Poplachové plány • Zpracovatelé, členění, účel,

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 25  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 20  0 3
                Oral Oral examination 50  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Most 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.