030-0546/02 – Crisis Management Legislation (LKŘ)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The target of subject is a set to posssibility of students to orientate oneself in law area for crisis management

Teaching methods

Summary

The course provides the student with a basic overview of legislation related to crisis management.

Compulsory literature:

Zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon Vyhl. č. 219/1997 Sb. Nařízení vlády č. 11/1998 Sb. Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií Vyhl. č. 8/2000 Sb. Vyhl. č. 383/2000 Sb. Vyhl. č. 25/2000 Sb., havarijní plán okresu a vnější havarijní plán Nařízení vlády č. 100/1999 Sb., o ochraně před povodněmi Zákon č. 222/94 Sb., o podnikání v energetice Vyhl. č. 197/1995 Sb., o stavech nouze v plynárenství Vyhl. č. 155/96 Sb., o řešení stavů nouze v teplárenství Vhyl. č. 250/1996 Sb. o stavech nouze v elektroenergetice Zákon č. 237/2000 Sb., o požární ochraně Zákon č. 238/2000 Sb, o hasičském záchranném sboru Zákon č. 239/2000 SB., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR Usnesení vlády č. 391 ze dne 10. června 1998 o Bezpečnostní radě státu a o plánovacích opatřeních k zajištění bezpečnosti ČR Zákon č. 222/1999 Sb., o zajištění obrany Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., kterou se provádějí §27 odst. 8 a §28 odst. 5 zák. č. 240/2000 Sb. Vyhl. č. 498/2000 Sb, kterou se plánují a provádějí HOPKS Nařízení vlády č. 463/2000 SB., o poskytování humanitní pomoci Zákon č. 128/2000 SB., o obcích

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Obecný popis systému krizového řízení, definice pojmů, relevantní legislativní podklady, krizové plány.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Project Project 80  0
        Other task type Other task type 5  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner