030-0548/03 – Zabezpečovací systémy (ZS)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity3
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Aleš DudáčekGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIT01 Ing. Petr Bitala, Ph.D.
DUD20 prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student pochopí význam zabezpečovacích systémů (poplachových systémů) pro bezpečnost objektů.Dovede posoudit jejich vazbu na mechanické zabezpečení objektu a jeho fyzickou ostrahu. S využitím bezpečnostního posouzení objektu dovede navrhnout efektivní použití zabezpečovacích systémů pro dosažení požadované úrovně bezpečnosti objektů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Požárně-bezpečnostní zařízení (PBZ), jejich význam a kategorizace. Struktura a použití PBZ, začlenění do požární bezpečnosti staveb a technologií. Poplachové systémy, elektrické zabezpečovací systémy (EZS), zvýšení zabezpečení střežených objektů pomocí EZS. Čidla prostorová, otevření, rozbití skla, otřesová, směrová. Přenos poplachu. Provoz EZS.

Povinná literatura:

Dudáček, A.: Požárně bezpečnostní zařízení (EPS). Skripta VŠB-TUO. VŠB-TUO, Ostrava 1996. Lukáš, L. a kol. Bezpečnostní technologie, systémy a management I. 1. vydání. Zlín: VeRBuM, 2011, 316 s. ISBN 978–80–87500–05–7. Lukáš, L. a kol. Bezpečnostní technologie, systémy a management III. 1. vydání. Zlín: VeRBuM, 2013. 456 s. ISBN 978-80-87500-35-4. Bitala, P.: Požárně bezpečnostní zařízení (protipožární a bezpečnostní systémy) v komplexech tunelů na pozemních komunikacích. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2014. 85 s. ISBN 978-80-248-3499-3. Dostupný z WWW: http://fbiweb.vsb.cz/safeteach/index.php/2013-04-05-19-38-43/materialy

Doporučená literatura:

Rybář, P. Sprinklerová zařízení. Edice SPBI Spektrum 77. SPBI, Ostrava 2011, 96 s. ISBN 978-80-7385-106-4. Gagnon, R.,M.: Design of Special Hazard & Fire Alarm Systems, Delmar Publishers, New York, USA 1997, 353 s. ISBN 0-8273-8293-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod 1.1 Požárně bezpečnostní zařízení, jejich účel, rozdělení 1.2 Zabezpečovací systémy, účel, rozdělení 2. Požárně bezpečnostní zařízení 2.1 Elektrická požární signalizace, účel, rozdělení 2.1.1 Metody včasné detekce požáru 2.1.2 Popisy systému EPS 2.1.3 Hlásiče požáru – princip, funkce, rozdělení 2.1.4 Ústředny EPS 2.1.5 Doplňující zařízení 2.1.6 Projektování, výstavba a provoz systémů EPS 2.2 Stabilní hasicí zařízení, účel, rozdělení 2.2.1 Sprinklerové hasicí zařízení 2.2.2 Drenčerové hasicí zařízení 2.2.3 Pěnová hasicí zařízení 2.2.4 Prášková hasicí zařízení 2.2.5 Plynová hasicí zařízení 2.2.6 Halonová hasicí zařízení 2.2.7 Ostatní druhy hasicích zařízení 2.2.8 Projektování, výstavba a provoz systémů SHZ 2.3 Zařízení pro odvod tepla a kouře 2.3.1 Význam používání zařízení pro odvod tepla a kouře, jejich rozdělení 2.3.2 Zařízení pro přirozený odvod tepla a kouře 2.3.3 Zařízení pro nucený odvod tepla a kouře 2.3.4 Projektování zařízení pro odvod tepla a kouře 2.4 Zařízení pro detekci spalitelných a toxických plynů a par 2.4.1 Význam detekce spalitelných a toxických plynů a par 2.4.2 Metody používané pro detekci 2.4.3 Přístrojová technika 2.4.4 Projektování systémů pro detekci spalitelných a toxických plynů a par 3. Poplachové systémy 3.1 Bezpečnostní posouzení objektu, režimová studie objektu 3.2 Stavebně-technická ochrana, režimová ochrana 3.3 Elektrické zabezpečovací systémy (EZS) 3.3.1 Čidla EZS (prostorová, plošná, lineární, bodová) 3.3.2 Ústředny EZS 3.3.3 Signalizační zařízení, poplachové přenosové systémy 3.3.4 Aplikace EZS 3.4 CCTV systémy 3.5 Systémy kontroly vstupů 3.6 Systémy pro přivolání pomoci 4. Vzájemné vazby protipožárních a bezpečnostních systémů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 10  0
                Písemka Písemka 25  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 45  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku