030-0550/02 – Fundamentals of Emergency Planning (ZaHP)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAU020 Ing. Barbora Martiníková, Ph.D.
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The target of subject is to give the students knowledge abou a system of preparing Emergency plans and the other types of plans which are prepared in safety branch. Undersading of interfaces among diferent levels and subjects which are this type of plans preparing

Teaching methods

Summary

Emergency planning as a source of prevention and basis for incident handling. Risk analysis and analysis of incident origin. Methodology for emergency plan preparation, force and means deployment, Integrated Rescue System.

Compulsory literature:

Kratochvilová D.: Havarijní plánování I-III., SPBI, Ostrava, 2002 Pacinda, Š.: Systémový přístup k havarijnímu plánování, Institut CO ČR. Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha- Posuzování bezpečnostní zprávy a inspekce (příručka). Praha 1999. Neužil, J.: Mimořádné stavy v energetických odvětvích, Energetika, ČSZE, Praha. 11/98. Truchlý, J.: Havarijní plán-prostředek k předcházení a řešení stavů nouze v elektroenergetice, Energetika, 11/98. Plecháč, F.: Státní energetická inspekce, Praha - Havarijní plánování jako jedna ze základních povinností držitele autorizace na podnikání v energetických odvětvích, Energetika, 11/98. Zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Zákon č. 239/2000 SB., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Opakování pojmů • Bezpečnostní systém České Republiky, legislativa v rámci ČR, • Zákon 59/2006 Sb.,Zákon 241/2000 Sb., Zákon 240/2000 Sb., práva a povinnosti zaměstnanců a obyvatelstva, • Práva a povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob, 2. Plánování jako proces • Klasifikace plánů, • Sestavení plánu, • Validace, 3. Plány krizového managementu I • Krizové plány, • Typové plány, 4. Plány krizového managementu II • Vnitřní havarijní plán, • Vnější havarijní plán, 5. Plán fyzické ochrany, Plán zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti • Zpracovatelé, členění, účel, 6. Povodňové plány, • Zpracovatelé, členění, účel, 7. Plány konkrétních činností – Plán evakuace, Metanový plán • Zpracovatelé, členění, účel, 8. Plány konkrétních činností – Plán varování a vyrozumění obyvatelstva • Zpracovatelé, členění, účel, 9. Plány konkrétních činností – Plán dekontaminace, Plán hygienicko- epidemiologických opatření • Zpracovatelé, členění, účel, 10. Plány konkrétních činností – Plán nouzového přežití obyvatelstva • Zpracovatelé, členění, účel, 11. Plány konkrétních činností – Traumatologický plán, Plán mimořádných veterinárních opatření • Zpracovatelé, členění, účel, 12. Plány konkrétních událostí – Poplachové plány • Zpracovatelé, členění, účel.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0 3
                Project Project 30  0 3
                Other task type Other task type 15  0 3
        Examination Examination 55 (55) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 25  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Most 4 Compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Most 4 Compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Most 4 Compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.