030-0550/02 – Základy havarijního plánování (ZaHP)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAU020 Ing. Barbora Martiníková, Ph.D.
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout studentům znalost systému tvorby havarijních, krizových plánů a ostatních plánů zpracovávaných v oblasti bezpečnosti. Pochopení vzajemných vazeb mezi nimi úrovní resp. subjekty, které tyto dokumenty zpracovávají.

Vyučovací metody

Anotace

Havarijní plánování v ČR je souhrnem civilních řídících plánovacích a kontrolních procesů a vazeb, které správní úřady, orgány samosprávy a k tomu určené instituce připravují pro řešení mimořádných a krizových situací. Cílem havarijního plánování je teoretická příprava a poskytnutí metodiky k zajištění připravenosti daného území na řešení mimořádných událostí, ochranu obyvatelstva, vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, národního majetku a životního prostředí. Úkolem havarijního plánování je pojmenování rizik ohrožujících území kraje, získávání informací od právnických a podnikajících fyzických osob a od dotčených správních úřadů, zajištění podkladů od jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a stanovení opatření k ochraně obyvatelstva.

Povinná literatura:

Kratochvilová D.: Havarijní plánování I-III., SPBI, Ostrava, 2002 Pacinda, Š.: Systémový přístup k havarijnímu plánování, Institut CO ČR. Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha- Posuzování bezpečnostní zprávy a inspekce (příručka). Praha 1999. Neužil, J.: Mimořádné stavy v energetických odvětvích, Energetika, ČSZE, Praha. 11/98. Truchlý, J.: Havarijní plán-prostředek k předcházení a řešení stavů nouze v elektroenergetice, Energetika, 11/98. Plecháč, F.: Státní energetická inspekce, Praha - Havarijní plánování jako jedna ze základních povinností držitele autorizace na podnikání v energetických odvětvích, Energetika, 11/98. Zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Zákon č. 239/2000 SB., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Opakování pojmů • Bezpečnostní systém České Republiky, legislativa v rámci ČR, • Zákon 59/2006 Sb.,Zákon 241/2000 Sb., Zákon 240/2000 Sb., práva a povinnosti zaměstnanců a obyvatelstva, • Práva a povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob, 2. Plánování jako proces • Klasifikace plánů, • Sestavení plánu, • Validace, 3. Plány krizového managementu I • Krizové plány, • Typové plány, 4. Plány krizového managementu II • Vnitřní havarijní plán, • Vnější havarijní plán, 5. Plán fyzické ochrany, Plán zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti • Zpracovatelé, členění, účel, 6. Povodňové plány, • Zpracovatelé, členění, účel, 7. Plány konkrétních činností – Plán evakuace, Metanový plán • Zpracovatelé, členění, účel, 8. Plány konkrétních činností – Plán varování a vyrozumění obyvatelstva • Zpracovatelé, členění, účel, 9. Plány konkrétních činností – Plán dekontaminace, Plán hygienicko- epidemiologických opatření • Zpracovatelé, členění, účel, 10. Plány konkrétních činností – Plán nouzového přežití obyvatelstva • Zpracovatelé, členění, účel, 11. Plány konkrétních činností – Traumatologický plán, Plán mimořádných veterinárních opatření • Zpracovatelé, členění, účel, 12. Plány konkrétních událostí – Poplachové plány • Zpracovatelé, členění, účel.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Projekt Projekt 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 25  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Most 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Most 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Most 4 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku