030-0552/02 – Ekonomie krizového řízení (EKŘ)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Michail ŠenovskýGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER072 Ing. Lenka Černá
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost ekonomického prostředí vymezeného legislativou. Aplikace získaných znalostí v oblasti rozpočtování. Uplatnění znalostí v oblasti financování při vyhlášených krizových stavech.

Vyučovací metody

Anotace

Úvod do ekonomie krizového řízení Obecná pravidla pro rozpočtování Státní rozpočet ČR a jeho tvorba Rozpočty územně samosprávných celků a jejich tvorba Systém financování IZS Systém financování krizového řízení Systém financování obnovy po živelních pohromách a jiných mimořádných událostech Systémy finanční kontroly ve veřejné správě v aplikaci na krizové řízení Nejvyšší kontrolní úřad a jeho role v systému finanční kontroly. Bankovnictví – služba kritické infrastruktury Pojišťovnictví – služba kritické infrastruktury Kapitálový trh – služba kritické infrastruktury Ekonomická statistika

Povinná literatura:

pravidla pro rozpočtování státní správy a samosprávy Zákon o krajských úřadech a prováděcí legislativa

Doporučená literatura:

Rektořík, J. a kol.: Krizový management ve veřejné správě. Teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2004. 250 s. ISBN: 80-86119-83-1 Halásková, M., Kovář, J:. Veřejná ekonomika a veřejná správa. Ostrava: VŠB – TUO, Ekf, 2004. ISBN 80-248-0587-1 Provazníková, R.: Financování měst, obcí a regionů. 1. vyd. Praha. Grada Publishing, a.s. 2007. ISBN: 978-80-247-2097-5 Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy Státních hmotných rezerv ve znění pozdějších předpisů

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- obecná pravidla pro rozpočtování - systém státního rozpočtu - způsoby financování záchranných služeb - finančnípomoc postiženým po živelních pohromách a katastrofách - odškodňování - systém náhrad za pracovní pomoc či výpomoc - státní hmotné rezervy - nedotknutelné zásoby

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0 3
                Projekt Projekt 45  0 3
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 25  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Most 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.