030-0554/01 – Crisis Planning (KP)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRA30 Ing. Danuše Kratochvílová
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Uplatnění znalostí z oblasti analýzy rizika a její aplikace vm oblasti analýzy územního celku. Pochopení základních pravidel daných legislativou pro systém krizového plánování. Uplatnění znalostí z ostatních předmětů oboru při tvorbě krizových plánů.

Teaching methods

Summary

Crisis planning as support of the crisis management. Risk analysis of territorial units. Standardized crisis plans and content of it. Usage of the crisis plan for liquidation of extraordinary event. Informational support of the crisis plan. Crisis plans of the enterprises and entrepreneurs.

Compulsory literature:

Šenovský, M.; Adamec, V.: Právní rámec krizového managementu. SPBI, Ostrava, 2005. ISBN: 80-86634-55-8 zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení v aktuálním zákon č. 241/2000 Sb. o některých opatřeních pro krizové stavy v aktuálním znění

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Krizové a havarijní plánování v české legislativě - Rekapitulace havarijního plánování - Nutné podklady pro sestavéní krizového plánu - analýza rizika katastrálního území - Osnova krizového plánu - Náležitosti krizového plánu - Typové krizové plány - Kritická infrastruktura

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 45  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 25  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner