030-0555/01 – NBC and Crisis Management (CBRN)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantorIng. Jaroslav Kovařík, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaroslav Kovařík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KLO067 doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D.,MBA
KOV50 Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem je získat základní znalosti o CBRN pro plánování a realizováním ochranných opatření v případě jejich použití

Teaching methods

Summary

Familiarisation with physical and chemical properties of CBRN (chemical, biological, radiological, nuclear) means and weapons of mass destruction, including toxic and dangerous substances endangering population health, the environment and property. Methods of their possible applications (war conflicts, terrorist actions) and protection against their effects.

Compulsory literature:

Ladislv Středa, Šíření zbraní hromadného ničení, MV GŘ HZS Praha 2003 Jiří Matoušek, Petr Linhart, CBRN- Chemické zbraně.SPBI Ostrava 2005. ISBN:80- 86634-71-X Zákon č.,18/1997 Sb., "atomový zákon" ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní Zák.č.240/2000Sb. www.sujb.cz/jiné_zprávy/zhn.htm www.military.cz/zhn_renamed/chemical/default.htm

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Jaderné zbraně a prostředký ničení. Fyzikální vlastnosti, knstrukce,ničivé účinky a ochrana proti nim. -Chemické prostředky (zbraně),jejich fyzikální a chemické vlastnosti, možnosti jejich použití a ochrana proti jejich účinkům. -Biologické prostředky, jejich vlastnosti, možnosti použití a ochrana proti nim. -Hlášení jaderných výbuchů, chemických a biologických útoků a jejich vyhodnocování podle ATP-45(předpis NATO) -Dekontaminace,chemické a fyzikální vlastnosti látek vhodných pro dekontaminaci.Dekontaminace nejčastějších druhů škodlivin.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 20  0
                Written exam Written test 15  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Oral Oral examination 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner