030-0557/02 – Explosives and Effects of Their Explosions (VYaPV)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantorIng. Jan HoraSubject version guarantorIng. Jan Hora
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HOR084 Ing. Jan Hora
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Combined Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Studenti se seznámí se zakladními druhy výbušnín a výbušných sestémů.

Teaching methods

Summary

Základní pojmosloví. Rozdělení, druhy a vlastnosti výbušnin. Druhy výbušné přeměny. Iniciace a energetika. Termický rozklad a přechod hoření – detonace. Šíření výbuchu v prostředí. Působení výbuchu. Urychlování hmoty výbuchem. Druhy a vlastnosti výbušných předmětů. Využití výbušnin a výbušných předmětů v praxi. Typy útoků a stručný přehled extrémistických skupin a jejich metod. Legislativa upravující nakládání s výbušninami. Trhací práce a prostředky trhací techniky. Opatření zaměřená na ochranu osob a objektů ohrožených výbuchem. Společný zásah složek IZS při přítomnosti výbušnin nebo výbušných předmětů nebo při jejich výbuchu.

Compulsory literature:

Dojčár, O.,Horký, J., Kořínek, R., Trhacia technika, 1. vyd., Ostrava, Montanex, 1996, 421 s., ISBN 80-85780-96-0 Předpisy o výbušninách I, II, ( III, IV), Ostrava., Montanex 1992, Henrych, J., Dynamika výbuchu a její užití, 1.vyd., Praha, Academia, 1973, 411 s. Urbanski, T., Chemie a technologie výbušniny I, 1. vyd., Praha, Státní nakladatelství technické literatury, 1957, 332 s. Urbanski, T., Chemie a technologie výbušniny II, 1. vyd., Praha, Státní nakladatelství technické literatury, 1957, 270 s. Urbanski, T., Chemie a technologie výbušniny III, 1. vyd., Praha, Státní nakladatelství technické literatury, 1957, 340 s. Janíček M., Vrzal P. : Pyrotechnik v boji proti terorismu, DEUS, Praha 2001

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Vypracovaní a obhajení semestrálního projektu ve výuce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Používané pojmy, druhy výbušnin a jejich rozdělení, struktura a vlastnosti, využití výbušnin v praxi. 2. Energetika, termický rozklad, detonace, iniciace, citlivost, stabilita, výbuchové charakteristiky. 3. Právní úprava pro nakládání s výbušninami. 4. Rozdělení výbuchových účinků a zóny jejich působení, rázová vlna a její šíření v prostředí. 5. Fragmetnace, balistika fragmentů (urychlovací, vnější, terminální), urychlení hmoty a její distribuce výbuchem. 6. Tepelná radiace, sekundární výbuchové účinky, akustická vlna, seismická vlna, iniciace požárů. 7. Kontaktní výbuch v otevřeném a uzavřeném prostoru, interakce mezi vzdušnou rázovou vlnou a předmětem, odraz, směrování a blokování tlakové vlny 8. Prostředky trhací techniky, trhací práce a jejich rozdělení, druhy náloží a jejich dimenzování, značení trhavin, rozněcovadla, místa neočekávaného výskytu výbušnin. 9. Munice, její druhy a značení, nástražné výbušné systémy a jejich druhy. 10. Typy útoků, cíle útoku, přehled extrémistických skupin a jejich metod. 11. Základní způsoby zneškodnění výbušných předmětů, používané technické prostředky. 12. Opatření složek IZS při společném zásahu na místě uložení výbušného předmětu, 13. Charakter místa zásahu po výbuchu výbušného předmětu, charakteristická rezidua působení výbuchu na objekty a osoby, determinované podmínky, organizace místa zásahu, úkoly velitele zásahu. 14. Výbuch kombinovaných systémů výbušnina a hořlavá látka. Druhy kombinovaných systémů. Působení nálože na technologická zařízení s přítomností hořlavých látek.

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Other task type Other task type 30  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 40  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 4 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 4 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Liberec 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Liberec 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner