030-0559/01 – Selected Chapters from Fire Protection (VKPO)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Michail ŠenovskýSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1E48 doc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Pochopení právního rámce řízení požární bezpečnosti na úrovni statní správy a podnikatelského sektoru. Aplikace získaných znalostí při tvorbě provozních bezpečnostních dokumentů.

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je seznámit posluchače se systémem požární ochrany na úrovni státu, kraje, obce, právnických a podnikajících fyzických osob.Obsahem výuky je především legislativa, technické a oborové předpisy.

Compulsory literature:

kolektiv autorů. Vybrané kapitoly z požární ochrany I., II. a III. skriptum FBI 2003

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- legislativní úprava požární ochrany - hoření a přerušení hoření - technické prostředky požární ochrany - požární bezpečnost staveb - organizace a řízení požární ochrany - dokumentace požární ochrany

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0 3
                Other task type Other task type 45  0 3
        Examination Examination 55 (55) 0 3
                Written examination Written examination 35  0 3
                Oral Oral examination 20  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Most 4 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Most 4 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Most 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Most 4 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Most 4 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Most 4 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Summer