030-0562/01 – Safety of Operation of Buildings (BPS)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantorIng. Isabela Bradáčová, CSc.Subject version guarantorIng. Isabela Bradáčová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2022/2023
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BRA47 Ing. Isabela Bradáčová, CSc.
CES013 Ing. Tereza Česelská, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Administration of the buildings is a global activity performed by the manager of the building. Especially it is the operational safety of the building realized due to the occupation permit and the approved project documentation. The operational safety is especially the fire safety of the building, the safety and health at work, the affect to the environment, the safety of the subjects and the property and safety of the utility traffic system, for example parking and access road. These issues are determinated by the legislation and technical standard.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět je zaměřen na zásady bezpečného provozování objektů během životnosti stavby, a to především z pohledu bezpečnosti a ochrany při práci, požární bezpečnosti, bezpečnosti osob a majetku, dopravních systémů aj. Posluchač získá přehled o platné legislativě a způsobu jejího uplatňování v konkrétních podmínkách.

Compulsory literature:

EN 15 221-1 Facility Management - Part 1: Terms and definitions EN 15 221-2 Facility Management - Part 2: Guidance on how to prepare Facility Management agreements Cotts, David G. The Facility Management Handbook, 2. Ed. ISBN 0-8144-0380-8 Gustin, Joseph F. Safety management: a guide for facility manageres, 2.Ed. ISBN 0-8247-5040-3 Booty, F. Facilities Management, 4.Ed. ISBN 978-0-7506-8977-9

Recommended literature:

According to the recomendation of the teatcher

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

According to the recomendation of the teatcher

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

The operational safety of the building The fire safety The safety and health at work The affect to the environment The safety of the subjects and the property The safety of the utility traffic system

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2013/2014 Summer semester, validity until: 2022/2023 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination 100  51 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2016/2017 (B3607) Civil Engineering (3647R025) Municipal Engineering (12) Facility management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B3607) Civil Engineering (3647R025) Municipal Engineering (12) Facility management K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B3607) Civil Engineering (3647R025) Municipal Engineering (12) Facility management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B3607) Civil Engineering (3647R025) Municipal Engineering (12) Facility management K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B3607) Civil Engineering (3607R039) Facility Management P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2014/2015 (B3607) Civil Engineering (3607R039) Facility Management P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2014/2015 (B3607) Civil Engineering (3647R025) Municipal Engineering (12) Facility management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B3607) Civil Engineering (3647R025) Municipal Engineering (12) Facility management K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B3607) Civil Engineering (3607R039) Facility Management P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2012/2013 (B3607) Civil Engineering (3607R039) Facility Management P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2011/2012 (B3607) Civil Engineering (3607R039) Facility Management P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2010/2011 (B3607) Civil Engineering (3607R039) Facility Management P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2009/2010 (B3607) Civil Engineering (3607R039) Facility Management P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3607R039) Facility Management P Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.