030-0563/01 – Bachelor Seminar (BS)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits30
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Michail ŠenovskýSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA14 doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
KOV50 Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D.
S1E48 doc. Dr. Ing. Michail Šenovský
SEN76 doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D.
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2
Combined Credit 30+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Aplikace získaných znalostí a dovedností do tvorby bakalářské práce. Seznámení se a pochopení základních pravidel pro tvorbu bakalářské práce.

Teaching methods

Summary

Zopakovat se studenty základní pravidla pro tvorbu bakalářské práce. Definování pojmů anotace, rešerše, práce s odbornou literaturou, grafická úprava bakalářské práce.

Compulsory literature:

není stanovena

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- formální úprava bakalářské práce - sestavení osnovy bakalářsképráce - rešerše odborné literatury - konzultace nad tématy - prezentace vybraných částí

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Most 4 Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Most 4 Compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner