030-0566/01 – Fundamentals of Security Policy (ZBP)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA14 doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
MAL282 doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
JAN40 doc. Ing. Josef Janošec, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student umí pojmenovat prvky bezpečnostního systému státu, rozpoznat vazby a vztahy mezi nimi a nabyté vědomosti interpretovat.

Teaching methods

Summary

Předmět je zaměřen na studium subjektů, procesů a dalších náležitosti týkajících se přípravy na mimořádné a krizové situace a jejich řešení v podmínkách ČR.

Compulsory literature:

Šenovský, M.; Adamec, V.: Základy krizového řízení, SPBI Spektrum, 2001, Ostrava, ISBN: 80-86111- 95-4 Šenovský, M.; Adamec, V.: Právní rámec krizového managementu, Management záchranných prací, SPBI Spektrum, 2005, Ostrava, 97 stran, 1.vydání, ISBN: 80-86634-55-8 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky Listina základních práv a svobod Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky

Recommended literature:

Šenovský, M.; Adamec, V.; Hanuška, Z.: Integrovaný záchranný systém, SPBI Spektrum, 2005, Ostrava, 157 stran, 1.vydání, ISBN: 80-86634-55-8 Bezpečnostní strategie České republiky Vojenská strategie České republiky

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Pojetí bezpečnosti, terminologie 2. Právní prostředí pro zajištění bezpečnosti státu 3. Bezpečnostní systém státu / struktura, principy/ 4. Struktury veřejné správy ČR při zajišťování bezpečnosti 5. Bezpečnostní strategie a doktríny 6. Krizový management 7. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek 8. Obrana státu 9. Systém zdolávání mimořádných událostí 10. Systém krizového řízení ČR 11. Plánování pro zajištění bezpečnosti a udržitelného rozvoje v ČR 12. Ekonomika a financování bezpečnosti 13. Spolupráce veřejné správy, soukromého sektoru a občanů při zajišťování bezpečnosti. 14. Postavení ČR v bezpečnostní architektuře EU, NATO, OSN

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Most 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Most 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Most 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Most 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Winter