030-0567/02 – Nauka o materiálu (NoM)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity6
Garant předmětuIng. Dana Chudová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FIL10 Ing. Bohdan Filipi, Ph.D.
KOV18 Ing. Dana Chudová, Ph.D.
NET70 doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Uplatnění materiálů ve stavebnictví, jejich výroba, vlastnosti a aplikace. Požárně technické vlastnosti stavebních materiálů, možnosti jejich pozitivní úpravy. Interpretace vlastností stavebních materiálů v návaznosti na požární bezpečnost staveb. Stavební materiály v souvislosti s požární bezpečností staveb, jejich analýza, kategorizace a úprava vlastností.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Materiály používané ve stavebnictví, jejich výroba, vlastnosti a použití. Požárně technické vlastnosti stavebních materiálů a plastických hmot, reakce na oheň, možnosti jejich pozitivní úpravy. Interpretace vlastností stavebních materiálů v návaznosti na požární bezpečnost staveb. Přechod na evropské normy a zánik platnosti původních ČSN v oblasti požárně technického zkušebnictví.

Povinná literatura:

Netopilová, M., Kačíková, D., Osvald, A.: Reakce stavebních výrobků na oheň. SPBI VŠB VŠB-TUO, 2011, ISBN 978-80-7385-093-7 Netopilová, M.:Materiály. Stavební materiály. Skriptum SPBI VŠB-TUO,2004, ISBN 80-86634-27-2 Flipi,B.: Nauka o materiálu. Skriptum SPBI VŠB - TUO, 2003,ISBN:80-86634-11-6 Filipi, B.: Plasty. Skriptum SPBI VŠB-TUO, 2003,ISBN: 80-86634-13-2

Doporučená literatura:

ČSN EN 13501-1 +A1:2010 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Praktická stanovení požárně technických charakteristik materiálů s vyhodnocením a zpracováním protokolů. Jednoduchá identifikace nejrozšířenějších plastů. Referát na odborné téma, diskuze. Stavebně konstrukční materiály a plastické hmoty, jejich prioritní charakteristiky. Požárně technické vlastnosti plastů a stavebních materiálů, možnosti jejich pozitivní úpravy. Pasivní systémy požární ochrany - používané materiály. Přechod na evropské normy a zánik platnosti původních ČSN v oblasti požárně technického zkušebnictví.

E-learning

Další požadavky na studenta

Praktická stanovení požárně technických charakteristik materiálů s vyhodnocením a zpracováním protokolů. Jednoduchá identifikace nejrozšířenějších plastů. Referát na odborné téma, diskuze. Stavebně konstrukční materiály a plastické hmoty, jejich prioritní charakteristiky. Požárně technické vlastnosti plastů a stavebních materiálů, možnosti jejich pozitivní úpravy. Pasivní systémy požární ochrany - používané materiály. Přechod na evropské normy a zánik platnosti původních ČSN v oblasti požárně technického zkušebnictví.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Plasty a materiály ve stavebnictví, výroba a aplikace. Vlastnosti materiálů, možnosti jejich změn. Interpretace vlastností materiálů v návaznosti na požární bezpečnost staveb, jejich analýza, kategorizace a úprava vlastností. Požárně technické zkušebnictví reakce na oheň, evropské zkušební metody pro klasifikaci. 1) Fyzikální a mechanické vlastnosti. 2) Základy teorie hoření, hořlavá hmota, oxidační potenciál, zdroj zapálení, hoření řízené palivem a oxidačním prostředkem. 3) Zkušebnictví, normované a nenormované metody, možnosti modelování, implementace evropských standardů do české normalizace. 4) Požárně technické charakteristiky - zapalitelnost (teplota vzplanutí, vznícení a žhnutí; kritický tepelný tok zapálení), hořlavost (charakteristiky spojené s šířením plamene; kyslíkové číslo; vývoj tepla pomocí kalorimetrické rovnice a na základě spotřebovaného kyslíku), vlastnosti kouře (hořlavost, transport tepla, snížená prostupnost světla, toxicita a korozivita). 5) Přírodní materiály - jejich vlastnosti a možnosti využití. 6) Keramické materiály - výroba, vlastnosti, možnosti použití, keramické kompozitní materiály. Požárně technické vlastnosti. 7) Pojiva a maltoviny - druhy, výroby, použití, vliv tepelné zátěže na jejich vlastnosti, uplatnění v PO. 8) Pojiva a maltoviny – druhy, použití, vliv tepelné zátěže na jejich vlastnosti, uplatnění v PO. 9) Betony - druhy betonů, vliv teplotních změn na fyzikální a mechanické vlastnosti. 10) Dřevo a materiály na jeho bázi - skladba, vlastnosti. Tepelná degradace, protipožární ochrana, možnosti stanovení účinnosti antipyrénů. 11) Skelné materiály - druhy, vlastnosti, sklo v bezpečnostní sféře. 12) Kovy a jejich slitiny, kovové kompozity - vlastnosti a uplatnění, změny vlastností při tepelné zátěži, možnosti zvýšení požární odolnosti kovových konstrukcí. 13) Polymerní materiály - vlastnosti, výroba, typické možnosti aplikací, chování při zahřívání (polyethylen, polypropylen, polystyren, polyvinylchlorid, polytetrafluorethylen, polyakrylonitril, polyamidy, polymethylakryláty, polyethery, polyestery, polyuretany, epoxidy, polysiloxany, fenolformaldehydové polykondenzáty, aminoplasty, kaučuky a pryže). 14) Možnosti snižování hořlavosti klasických materiálů i syntetických polymerů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2012/2013 zimní