030-0567/04 – Nauka o materiálu (NoM)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity6
Garant předmětuIng. Dana Chudová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Bohdan Filipi, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FIL10 Ing. Bohdan Filipi, Ph.D.
KOV18 Ing. Dana Chudová, Ph.D.
HER06 Ing. Lenka Klimková, Ph.D.
NET70 doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.
DRG01 Ing. Jana Serafínová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Uplatnění materiálů ve stavebnictví, jejich výroba, vlastnosti a aplikace. Požárně technické vlastnosti stavebních materiálů, možnosti jejich pozitivní úpravy. Interpretace vlastností stavebních materiálů v návaznosti na požární bezpečnost staveb. Stavební materiály v souvislosti s požární bezpečností staveb, jejich analýza, kategorizace a úprava vlastností.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Materiály používané ve stavebnictví, jejich výroba, vlastnosti a použití. Požárně technické vlastnosti stavebních materiálů a plastických hmot, reakce na oheň, možnosti jejich pozitivní úpravy. Interpretace vlastností stavebních materiálů v návaznosti na požární bezpečnost staveb. Přechod na evropské normy a zánik platnosti původních ČSN v oblasti požárně technického zkušebnictví.

Povinná literatura:

Netopilová, M., Kačíková, D., Osvald, A.: Reakce stavebních výrobků na oheň. SPBI VŠB VŠB-TUO, 2011, ISBN 978-80-7385-093-7 Netopilová, M.:Materiály. Stavební materiály. Skriptum SPBI VŠB-TUO,2004, ISBN 80-86634-27-2 Flipi,B.: Nauka o materiálu. Skriptum SPBI VŠB - TUO, 2003,ISBN:80-86634-11-6 Filipi, B.: Plasty. Skriptum SPBI VŠB-TUO, 2003,ISBN: 80-86634-13-2

Doporučená literatura:

ČSN EN 13501-1 +A1:2010 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Praktická stanovení požárně technických charakteristik materiálů s vyhodnocením a zpracováním protokolů. Jednoduchá identifikace nejrozšířenějších plastů. Referát na odborné téma, diskuze. Materiály jejich výroba, vlastnosti a použití. Požárně technické vlastnosti stavebních materiálů, možnosti jejich pozitivní úpravy. Vlastností stavebních materiálů v návaznosti na požární bezpečnost staveb. Přechod na evropské normy a zánik platnosti původních ČSN v oblasti požárně technického zkušebnictví.

E-learning

Další požadavky na studenta

Praktická stanovení požárně technických charakteristik materiálů s vyhodnocením a zpracováním protokolů. Jednoduchá identifikace nejrozšířenějších plastů. Referát na odborné téma, diskuze. Materiály jejich výroba, vlastnosti a použití. Požárně technické vlastnosti stavebních materiálů, možnosti jejich pozitivní úpravy. Vlastností stavebních materiálů v návaznosti na požární bezpečnost staveb. Přechod na evropské normy a zánik platnosti původních ČSN v oblasti požárně technického zkušebnictví.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Plasty a materiály ve stavebnictví, výroba a bezpečná aplikace. Vlastnosti výrobků/materiálů, možnosti jejich a změn. Interpretace vlastností výrobků/materiálů v návaznosti na zásady ochrany zdraví, bezpečnost a požární bezpečnost, jejich analýza, kategorizace a úprava - pasivní systémy požární ochrany, používané materiály. Požárně technické zkušebnictví reakce na oheň, evropské zkušební metody pro klasifikaci stavebních výrobků. Materiály v souvislosti s požární bezpečností staveb, jejich analýza, kategorizace a úprava vlastností. 1) Fyzikální a mechanické vlastnosti. 2) Základy teorie hoření, hořlavá hmota, oxidační potenciál, zdroj zapálení, hoření řízené palivem a oxidačním prostředkem. 3) Zkušebnictví, normované a nenormované metody, bezpečnostní aspekty, možnosti modelování, implementace evropských standardů do české normalizace. 4) Požárně technické charakteristiky - zapalitelnost (teplota vzplanutí, vznícení a žhnutí; kritický tepelný tok zapálení), hořlavost (charakteristiky spojené s šířením plamene; kyslíkové číslo; vývoj tepla pomocí kalorimetrické rovnice a na základě spotřebovaného kyslíku), vlastnosti kouře (transport tepla, snížená prostupnost světla, toxicita a korozivita). 5) Přírodní materiály - jejich vlastnosti a možnosti využití. 6) Keramické materiály - výroba, vlastnosti, možnosti použití, keramické kompozitní materiály. Požárně technické vlastnosti. 7) Pojiva a maltoviny – druhy, použití, vliv tepelné zátěže na jejich vlastnosti, uplatnění v PO. 8) Betony - druhy betonů, vliv teplotních změn na fyzikální a mechanické vlastnosti, bezpečnostní rizika. 9) Dřevo a materiály na jeho bázi - skladba, vlastnosti. Tepelná degradace, protipožární ochrana, možnosti stanovení účinnosti antipyrénů. 10) Skelné materiály - druhy, vlastnosti, použití. Sklo v bezpečnostní sféře. 11) Kovy a jejich slitiny, kovové kompozity - vlastnosti a uplatnění, změny vlastností při tepelné zátěži - bezpečnost konstrukcí, možnosti zvýšení požární odolnosti kovových konstrukcí. 12) Textilní materiály - textilie oděvní, bytové, průmyslové. Protipožární úprava textilií. 13) Polymerní materiály - vlastnosti, výroba, typické možnosti aplikací, chování při zahřívání a vliv na lidský organismus (polyethylen, polypropylen, polystyren, polyvinylchlorid, polytetrafluorethylen, polyakrylonitril, polyamidy, polymethylakryláty, polyethery, polyestery, polyuretany, epoxidy, polysiloxany, fenolformaldehydové polykondenzáty, aminoplasty, kaučuky a pryže). 14) Možnosti snižování hořlavosti klasických materiálů a syntetických polymerů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Absolvování předepsaných laboratorních cvičení, vyhotovení protokolů

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Jsou povinné minimálně dvě konzultace se studentem. Další požadavky jsou nastaveny dle individuálního studijního plánu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 letní
2019/2020 zimní
2018/2019 letní
2018/2019 zimní