030-0568/02 – First Aid (PP)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DIV0003 MUDr. Jan Divák
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Examination 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teoreticky i prakticky připravit studenty k poskytnutí kvalitní a efektivní první pomoci u stavů se selháváním nebo selháním základních životních funkcí a to i bez standardního materiálního vybavení. Osvojení si dynamického stereotypu při provádění základních úkonů první pomoci.

Teaching methods

Summary

Obecné zásady první pomoci, tísňové volání, záchranný řetězec. Zajištění průchodnosti dýchacích cest. Kardiopulmonální resuscitace (děti/dospělí). První pomoc při bezvědomí. Šokové stavy. První pomoc při krvácení. První pomoc při poranění hrudníku. První pomoc při poranění břicha. První pomoc při poranění hlavy. První pomoc při poranění páteře a míchy. Termické trauma. První pomoc při intoxikacích.

Compulsory literature:

BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc. 1.vyd. Praha : Grada, 2001. 74 s. ISBN 80-247-0099-9 DOSTÁLOVÁ J., První pomoc I., 1 vydání, Ostrava 2005, ISBN 80-7042-356-0

Recommended literature:

POKORNÝ Lékařská první pomoc. Praha: Galén, 2003. , 2003. ISBN 80-7162-214-5. DRÁBKOVÁ,J. Medicína kritických a naléhavých stavů.II.opr.vyd.Brno IDVPZ, 325s.. , 1992.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Most 4 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Summer