030-0568/02 – První pomoc (PP)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DIV0003 MUDr. Jan Divák
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zkouška 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Teoreticky i prakticky připravit studenty k poskytnutí kvalitní a efektivní první pomoci u stavů se selháváním nebo selháním základních životních funkcí a to i bez standardního materiálního vybavení. Osvojení si dynamického stereotypu při provádění základních úkonů první pomoci.

Vyučovací metody

Anotace

Obecné zásady první pomoci, tísňové volání, záchranný řetězec. Zajištění průchodnosti dýchacích cest. Kardiopulmonální resuscitace (děti/dospělí). První pomoc při bezvědomí. Šokové stavy. První pomoc při krvácení. První pomoc při poranění hrudníku. První pomoc při poranění břicha. První pomoc při poranění hlavy. První pomoc při poranění páteře a míchy. Termické trauma. První pomoc při intoxikacích.

Povinná literatura:

BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc. 1.vyd. Praha : Grada, 2001. 74 s. ISBN 80-247-0099-9 DOSTÁLOVÁ J., První pomoc I., 1 vydání, Ostrava 2005, ISBN 80-7042-356-0

Doporučená literatura:

POKORNÝ Lékařská první pomoc. Praha: Galén, 2003. , 2003. ISBN 80-7162-214-5. DRÁBKOVÁ,J. Medicína kritických a naléhavých stavů.II.opr.vyd.Brno IDVPZ, 325s.. , 1992.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Most 4 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 letní