030-0569/01 – Požární bezpečnost staveb (PBS)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity2
Garant předmětuIng. Isabela Bradáčová, CSc.Garant verze předmětuIng. Isabela Bradáčová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRA47 Ing. Isabela Bradáčová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0
kombinovaná Zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s požadavky na protipožární zajištění objektů z hledisek územního dispozičního, konstrukčního a materiálového a možnostmi využití požárně bezpečnostních zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Absolvováním předmětu student pochopí požadavky požární ochrany na stavby a umí navrhnout opatření z hledisek úniku osob, zamezení šíření požáru v objektu a mimo něj a vytvoření podmínek pro protipožární zásah. Anylyzuje potřebu použití požárně bezpečnostních zařízení.

Povinná literatura:

Bradáčová, I.: Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. 2. vydání.SPBI, Ostrava 2010, s. 236, ISBN 978-80-7385-023-4. Bradáčová, I.: Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty. SPBI Ostrava 2009.ISBN: 978-80-7385-45-6 Zoufal, R. a kol.: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů. PAVUS, a.s. Praha 2009. ISBN 978-80-901181-0-0 Zákon 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcí předpisy Zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně a jeho prováděcí předpisy Soubor ČSN 7308xx a další související ČSN-EN

Doporučená literatura:

Dudáček A.: Automatiká detekce požáru.2. vydání. SPBI Ostrava. 2008. ISBN:978-80-7385-060-9. Kratochvíl, V., Navarová, Š., Kratochvíl, M.: Stavby a požárně bezpečnostní zařízení. MV GŘ HZS ČR Praha 2010. ISBN 978.80.86640-53-2 Decicco, P.R.: Evacuation from Fires (Applied Fire Science in Transition Series). Baywood Publishing Copany, 2001, ISBN 0-8950-3222-8. Gagnon, R: Design of Special Hazard & Fire Alarm Systems. Thomson Delmar Learning, 1998, ISBB 0-8273-8293-6. Klote, J.H., Milke, J.A.: Principles of Smoke Management. ASHRAE, Atlanta (USA), 2002, ISBN 1-88341399-0. Fire Protection Handbook, Volume I, Volume II, National Fire Protection Association, Inc., 2003, ISBN 0-87765-474-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test v průběhu semestru.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu dle individuálního zadání

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Právní a technické předpisy PBS. Základní pojmy. 2. Všeobecné, územní, dispoziční a konstrukční požadavky PBS. Požární úseky. Požárně bezpečnostní zařízení. 3. Požární riziko, ekonomické riziko. 4. Požárně technické vlastnosti stavebních výrobků a stavebních konstrukcí (třída reakce na oheň, požární odolnost stavebních konstrukcí). Možnosti zlepšování požárně technických vlastností stavebních výrobků a konstrukcí. 5. Únikové cesty. Typy, dimenzování, provedení a vybavení. 6. Odstupy a požárně nebezpečný prostor objektů. 7. Technická zařízení a zajištění protipožárního zásahu. 8. Specifické požadavky na některé druhy budov (shromažďovací prostory, budovy pro bydlení a ubytování, stavby pro zdravotnictví, výrobní objekty aj.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.