030-0573/01 – Crisis Management Theory (TKM)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Michail ŠenovskýSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
STO178 Ing. Eva Grenová, Ph.D.
S1E48 doc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

studenti se seznámi s teoretickými předpoklady pro systém krizového řízení

Teaching methods

Summary

V předmětu jsou probírány teoretické zákonitosti rizika a jeho hodnocení se zaměřením na jednotlivé metody analýzy rizika jednotlivých prvků, ale i územních celků. Dále se studenti seznámí se základními oblastmi Integrovaného záchranného systému a právního rámce krizového managementu v oblasti záchranných prací.

Compulsory literature:

Šenovský, M.; Adamec, V.: Základy krizového managementu. SPBI Spektrum, Ostrava 2005. ISBN: 80-86111-95-4 Šenovský, M.; Adamec, V.; Hanuška, Z.: Integrovaný záchranný systém. SPBI Ostrava, 2005. ISBN: 80-86634-65-5 Šenovský, M. Adamec, V.: Právní rámec krizového řízení. SPBI Spektrum, Ostrava, 2005. ISBN: 80-86634-55-8

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Úvod do problematiky krizového managementu Názvosloví Nebezpečí – riziko – ohrožení Společensko- ekonomická přijatelnost rizika Metody hodnocení rizika Modelování rozhodovacích procesů. Ekonomie řízení rizika Řízení rizika Integrovaný záchranný systém Právní rámec krizového řízení

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45  20
        Examination Examination 55  25
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Most 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner