030-0574/01 – Nebezpečné látky a odpady II. (NLO II)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Karol Balog, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Karol Balog, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAL49 prof. Ing. Karol Balog, Ph.D.
SMR0013 MVDr. Tatiana Smržová
VEZ01 Ing. Hana Věžníková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty odebírat vzorky s vybranými nebezpečnými látkami, identifikovat je, stanovit jejich nebezpečné vlastnosti, určit možná rizika a reakci záchranného systému na ně.

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

Studenti se v tomto předmětu seznámí se základními pravidly pro odběr vzorků materiálů kontaminovaných nebezpečnou látkou, případně plynných nebezpečných látek a zkoumáním jejich vlastností v laboratoři. Výuka je koncipována jako podpůrný informační zdroj pro štáb zdolávání mimořádných událostí při zásazích s únikem nebezpečných látek. Součástí cvičení je i stanovení doporučení likvidace předmětných nebezpečných látek, případně ochranná opatření pro obyvatelstvo a zasahující složky IZS.

Povinná literatura:

Bartlová, I.; Balo, K: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií. SPBI Spektrum, 2007. ISBN: Bartlová, I.: Nebezpečné látky I. SPBI Spektrum, 2005. ISBN: 80-86634-59-3 Wichterlová, J.: Chemie nebezpečných anorganických látek. SPBI Spektrum, 2001. ISBN: 80-86111-92-X Kotinský, P.; Hejdová, J.: Dekontaminace. SPBI Spektrum, 2003. ISBN: 80-86634-31-0 Šenovský, M.; Balog, K.; Hanuška, Z.; Šenovský, P.: Nebezpečné látky II. SPBI Spektrum, 2004. ISBN: 80-86634-47-7 Balog. K.; Bartlová, I.: Základy toxikologie. SPBI Spektrum, 1998. ISBN: 80-86111-29-6

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základné veličiny a ich jednotky používané pri riešení krízových situácií Meteorologické minimum pre úniky nebezpečných látok Identifikačné systémy nebezpečných látok Informačná podpora pri riešení havarijnej situácie - Prípadová štúdia Iniciačné zdroje havarijných udalostí Stanovenie rozsahu toxického oblaku pri kontinuálnom úniku vybranej nebezpečnej látky programom ROZEX Stanovenie koncentrácie oxidu uhoľnatého a uhličitého vznikajúceho pri horení rôznych typov tuhých látok a kvapen Stanovenie nasákavosti zeminy a účinnosti zachytenia uniklej kvapaliny (nafta,benzín) pomocou rôznych druhov sorbentov Spracovanie kontrolného zoznamu (Check List Analysis) pre prípad havárie Stanovenie odparu horľavých kvapalín Testovanie toxických plynov a pár Likvidácie havárie pri výrone kyseliny sírovej na ceste. Návrh opatrení a ich realizácia.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Semestrální projekt Semestrální projekt 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.