030-0581/02 – Fyziologie (FYZ-B)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity4
Garant předmětuIng. Šárka Bernatíková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER13 Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D.
JIR03 prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopit funkci a regulaci činnosti lidského organismu na úrovni jednotlivých orgánů, systémů a celého organismu. Dát posluchačům základní teoretické i praktické poznatky o funkci zdravého organismu tak, aby mohli chápat jeho reakce v rámci běžných pracovních podmínek i za mimořádných situací a havárií.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Fyziologie je vědní obor, který zkoumá a vysvětluje činnost organismu. Vychází z vlastních pozorování, poznatků morfologických věd, biochemie a dalších teoretických oborů. Poznání pochodů, které probíhají ve zdravém organismu je základem pro pochopení reakce organismu za mimořádných situací, při extrémních zátěžích (pracovních, tepelných, působení toxických látek) nebo za patologických podmínek (nemoc, úraz atd).

Povinná literatura:

Jirák Z. a kol. Fyziologie pro bakalářské studium na ZSF OU, II. přepracované vydání, Ostrava: Ostravská univerzita, 2009, 250 s. ISBN 80-7368-092-0 Bužga, M. a kol. Praktická cvičení z fyziologie, Ostrava: Ostravská univerzita, 2005,142 s. Carola, Robert, John P. Harley a Charles Robert Noback. Human anatomy and physiology MDO. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, c1992. ISBN 0-07-010964-8. Chapman, Arthur E. Biomechanical analysis of fundamental human movements. Champaign: Human Kinetics, c2008. ISBN 978-0-7360-6402-6.

Doporučená literatura:

Trojan S. a kol. Lékařská fyziologie, 4. přepracované vydání, Praha: Grada Publishing, 2004, 496 s. Ganong W.F. Přehled lékařské fyziologie. H a H 1999, 2 rev. vydání, 691 s. Jirák Z., Vašina B. Fyziologie a psychologie práce. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005, 157 s. ISBN 80-7368-107-2. COSTANZO, Linda S. Physiology, Elsevier Health Sciences, 4th ed., 2009, 512 p., ISBN 1437722245. Trojan S. a kol. Lékařská fyziologie, 4. přepracované vydání, Praha: Grada Publishing, 2004, 496 s. Ganong W.F. Přehled lékařské fyziologie. H a H 1999, 2 rev. vydání, 691 s. Jirák Z., Vašina B. Fyziologie a psychologie práce. Ostrava: Ostravská univerzita,2005, 157 s. ISBN 80-7368-107-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Fyziologie krve a imunitního systému I: krevní plasma, bílkoviny krevní plasmy, nárazníkový systém krevní plasmy, tvorba a funkce červených krvinek, stavění krvácení 2.Fyziologie krve a imunitního systému II: krevní skupiny, Rh systém, bílé krvinky, buněčná a látková imunita, vrozená a získaná imunita 3.Fyziologie krevního oběhu: srdce jako čerpadlo, regulace srdeční činnosti, elektrická aktivita srdce, krevní tlak, regulace krevního oběhu, zvláštnosti průtoku krve některými orgány 4.Fyziologie dýchání: ventilace plic, základní ukazatelé ventilace plic, transport dýchacích plynů, regulace dýchání. 5.Fyziologie výživy: stavba a funkce zažívacího systému, trávení a vstřebávání látek, kvantitativní a kvalitativní složení stravy, minerální látky, vitamíny 6.Přeměna látek a energie: získávání energie pro svalovou kontrakci, bazální metabolismus, nepřímá kalorimetrie, tabulkové metody na odhad energetického výdeje. 7.Fyziologie svalstva a pohybového systému: struktura kosterního svalu, reakce organismu na tělesnou zátěž, metody vyšetřování fyzické zdatnosti – zátěžové testy, aerobní a anaerobní práh, vliv věku a tréninku na fyzickou zdatnost a celkový zdravotní stav 8.Fyziologie vylučování: funkční uspořádání ledvin, tvorba moči, tubulární systém, řízení funkce ledvin 9.Reakce organismu na tepelnou a chladovou zátěž: chemická a fyzikální termoregulace, rovnice tepelné bilance, ukazatelé tepelné zátěže, vodní bilance, hodnocení tepelné a chladové zátěže. 10.Nervová a hormonální regulace činnosti lidského organismu: základní struktura a funkce nervového systému, řízení hybnosti na jednotlivých úrovních CNS, hormony kůry nadledvinky, štítné žlázy, slinivky břišní, pohlavní hormony, hormony podílející se na stresové reakci. 11.Fyziologie smyslových orgánů : zrak, sluch, , čich, chuť, kožní receptory 12.Reakce organismu na pobyt v prostředí se zvýšeným a sníženým barometrickým tlakem : (horská nemoc, nemoc potápěčů a kesonářů) biologické rytmy - cirkadiánní rytmus - jeho vliv na pracovní výkon a úrazovost

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  30
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Min. účast na cvičení 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Jsou povinné minimálně dvě konzultace se studentem. Další požadavky jsou nastaveny dle individuálního studijního plánu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní
2016/2017 zimní