030-0581/03 – Physiology (FYZ-B)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits4
Subject guarantorIng. Šárka Bernatíková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Šárka Bernatíková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BER13 Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D.
JIR03 prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Understanding the function and management of ongoing processes in healthy body at various levels from cells to the whole organism. The target of the subject is to give students the basic theoretical and practical knowledge about the function of the healthy body so they can understand its reaction under working conditions as well as in emergency situations or accidents.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Fyziologie je vědní obor, který zkoumá a vysvětluje činnost organismu. Vychází z vlastních pozorování, poznatků morfologických věd, biochemie a dalších teoretických oborů. Poznání pochodů, které probíhají ve zdravém organismu je základem pro pochopení reakce organismu za mimořádných situací, při extrémních zátěžích (pracovních, tepelných, působení toxických látek) nebo za patologických podmínek (nemoc, úraz atd).

Compulsory literature:

Robert Carola, John P. Harley, Charles R. Noback. Human anatomy and physiology - 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1992, 141 p., ISBN 0-07-010964-8

Recommended literature:

COSTANZO, Linda S. Physiology, Elsevier Health Sciences, 4th ed., 2009, 512 p., ISBN 1437722245. Trojan S. a kol. Lékařská fyziologie, 4. přepracované vydání, Praha: Grada Publishing, 2004, 496 s. Ganong W.F. Přehled lékařské fyziologie. H a H 1999, 2 rev. vydání, 691 s. Jirák Z., Vašina B. Fyziologie a psychologie práce. Ostrava: Ostravská univerzita,2005, 157 s. ISBN 80-7368-107-2.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Každý posluchač si připraví krátkou prezentaci, referát, ukázku (10 – 15 min) se zaměřením na fyziologii a přednese ji ostatním posluchačům.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Physiology of blood and Immune system I: blood plasma, blood plasma proteins, blood buffer system, creation of blood elements, red blood cells, hemostasis,) 2. Physiology of blood and Immune system II (blood groups, Rh system, leukocytes, cellular and humoral immunity, innate and acquired immunity) 3. Heart physiology (functional anatomy of the heart, origination and spreading of impulses in the heart, heart activity regulation, ejection fraction, cardiac electrical activity) 4. Physiology of breathing (lung ventilation, primary indicators of lung ventilation, oxygen transportation, breath control) 5. Physiology of digestion and absorption (structure and function of the gastrointestinal tract, regulation of the gastrointestinal tract's performance, digestion) 6. Metabolism (metabolism of carbohydrate, fat and protein metabolism, heat of combustion, the energy equivalent, basal metabolism, work metabolism, indirect calorimetry, table method of estimated energy expenditure 7. Muscle physiology (types of muscle tissue, structure of skeletal muscle, energy acquired for muscle contraction, muscle fibre types, motion control, smooth muscle, cardiac muscle) 8. Excretory system physiology(functional structure of the kidneys, glomerular filtration, tubular system, regulation of kidneys function) 9. Reaction of an organism on hot and cold load: chemic and physical thermoregulation, heat equation, heat load markers, water balance, assessment of hot and cold load 10. Neurohumoral regulation (structure and function of nervous system, sex hormones, adrenal gland cortex hormones, thyroid, catecholamines, stress, pancreatic hormones, endocrine function of kidneys, liver and heart, hormones of a diffuse endocrine system) 11. Sensory organ physiology (sight, hearing, smell, taste, skin receptors) 12. Reaction of an organism on staying in high-and reduced barometric pressure (mountain sickness, diease of divers and cofferdams) Bilogical rhythms circadian rhythm - its impact on work performance and accidents.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2018/2019 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 30  30
        Examination Examination 70  21
Mandatory attendence parzicipation: Podmínkou udělení zápočtu je účast na praktických cvičeních nebo zpracování seminární práce s tématikou fyziologie dle zadání (referát v rozsahu 8-10 stran). Podmínkou složení zkoušky je úspěšné absolvování závěrečného testu (alespoň polovina správně), v případě neúspěchu s jedním možným opakováním; a vykonání ústní zkoušky.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner