030-0581/04 – Physiology (FYZ-B)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits3
Subject guarantorIng. Šárka Bernatíková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Šárka Bernatíková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type B
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAC0056 Ing. Jakub Baca
BER13 Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D.
JIR03 prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
KLE0045 Ing. Vít Klečka
SOL0068 Ing. Richard Šolc
SUD0013 Ing. Izabela Šudrychová
SUS0066 Ing. Pavel Šuška
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1
Part-time Graded credit 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Understanding the function and management of ongoing processes in healthy body at various levels from cells to the whole organism. The target of the subject is to give students the basic theoretical and practical knowledge about the function of the healthy body so they can understand its reaction under working conditions as well as in emergency situations or accidents.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Fyziologie je vědní obor, který zkoumá a vysvětluje činnost organismu. Vychází z vlastních pozorování, poznatků morfologických věd, biochemie a dalších teoretických oborů. Poznání pochodů, které probíhají ve zdravém organismu je základem pro pochopení reakce organismu za mimořádných situací, při extrémních zátěžích (pracovních, tepelných, působení toxických látek) nebo za patologických podmínek (nemoc, úraz atd).

Compulsory literature:

Robert Carola, John P. Harley, Charles R. Noback. Human anatomy and physiology - 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1992, 141 p., ISBN 0-07-010964-8

Recommended literature:

COSTANZO, Linda S. Physiology, Elsevier Health Sciences, 4th ed., 2009, 512 p., ISBN 1437722245. Trojan S. a kol. Lékařská fyziologie, 4. přepracované vydání, Praha: Grada Publishing, 2004, 496 s. Ganong W.F. Přehled lékařské fyziologie. H a H 1999, 2 rev. vydání, 691 s. Jirák Z., Vašina B. Fyziologie a psychologie práce. Ostrava: Ostravská univerzita,2005, 157 s. ISBN 80-7368-107-2.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

During the semester, a maximum of 50 points can be obtained for scored activities. The condition is mandatory participation in practical exercises (max. One excused absence); uploading 9 completed worksheets to the LMS; elaboration and presentation of a seminar work on the topic of physiology in my field of study (paper, presentation, demonstration, etc.). Each activity is rated 1-5 points. The course ends with a successful completion of a written test (min. 30 points), where the student's knowledge is tested, during which a maximum of 50 points can be obtained (1 point for each correctly answered question). In case of failure, one repetition is possible. The overall evaluation of the course is given by the sum of points for activities and the test. You can use any study materials for the study, incl. internet resources. Pay attention only to the quality of the materials used.

E-learning

Other requirements

Each student will prepare a short presentation, paper, demonstration (10 - 15 min) focusing on physiology and present it to other students. Continuous processing of protocols in exercises, writing a final test / paper.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Fyziologie krve a imunitního systému: plasma, krevní elementy, stavění krvácení; imunita. 2. Fyziologie krevního oběhu: srdce, regulace srdeční činnosti, elektrická aktivita srdce. 3. Fyziologie dýchání: ventilace plic, základní ukazatelé ventilace plic, regulace dýchání. 4. Fyziologie výživy: stavba a funkce zažívacího systému, trávení a vstřebávání látek. 5. Přeměna látek a energie: získávání energie pro svalovou kontrakci, bazální metabolismus. 6. Fyziologie svalstva a pohybového systému: struktura svalu, metody vyšetřování fyzické zdatnosti. 7. Fyziologie vylučování: funkční uspořádání ledvin, tvorba moči, tubulární systém, řízení funkce ledvin. 8. Reakce organismu na tepelnou a chladovou zátěž: termoregulace, rovnice tepelné bilance. 9. Nervová a hormonální regulace činnosti lidského organismu: základní struktura a funkce 10. Fyziologie smyslových orgánů: zrak, sluch, čich, chuť, kožní receptory. 11. Reakce organismu na pobyt v prostředí se zvýšeným a sníženým barometrickým tlakem. 12. Reakce organismu na extrémní podmínky a mimořádné situace: stres, panika 13. Základy první pomoci: dělení, záchranný řetězec, vitální funkce, KPR

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Praha 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Praha 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Praha 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.