030-0582/01 – Technické kreslení (TK)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity6
Garant předmětuIng. Tereza Česelská, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tereza Česelská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CES013 Ing. Tereza Česelská, Ph.D.
DOS235 Ing. Michal Dostál, Ph.D.
GRO0050 Ing. Walter Groer
JAN58 Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D.
KLE0045 Ing. Vít Klečka
KLE106 Ing. Jakub Klezla
KUC05 doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
MYN03 Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D.
SOP0022 Ing. Eva Šopíková, Ph.D.
SUD0013 Ing. Izabela Šudrychová, Ph.D.
THO009 Ing. Adam Thomitzek, Ph.D.
TRC009 Ing. Martin Trčka, Ph.D.
ZAV06 doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+4
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se naučí základní pravidla zobrazování ve výkresech pozemních staveb. Musí prakticky prokázat znalost kreslení a značení elementárních stavebních konstrukcí, jejich zobrazování v půdorysu, svislém řezu, okótování a popisy. Umí interpretovat základní vědomosti do vypracování půdorysu stavebního objektu a následně i aplikovat na řešení stavební situace objektu. Předmět se dále zabývá oblastí využití informačních modelů budov (Building Information Modeling, BIM) při návrhu, realizaci i užívání stavby v území.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje základní znalosti z oblasti stavebního technického kreslení. Podává nutné základy pro čtení technických výkresů. Součástí výuky je tvorba technické dokumentace pomocí grafického systému AutoCAD a Revit.

Povinná literatura:

ČERNÝ, M. a kol.: BIM příručka. 1. 1. Praha: Odborná rada pro BIM, 2013. 80 s. ISBN: 978-80-260-5297- 5. http://issuu.com/czbim/docs/bim-prirucka-2013-v1 MATĚJKA, Petr a Nataliya ANISIMOVA. Základy implementace BIM na českém stavebním trhu. Praha: FinEco, 2012. ISBN 978-80-86590-10-3. PTÁČEK, Roman a Pavel POUR. BIM projektování v ArchiCADu. Praha: Grada, 2012. Průvodce (Grada). ISBN 978-80-247-4165-9. ČMIEL, F. Počítačová podpora projektování I. – AutoCAD. Regionální centrum celoživotního vzdělávání na VŠB-TUO SPIELMANN, Michal a Jiří ŠPAČEK. AutoCAD: názorný průvodce pro verze 2019 a 2020. Brno: Computer Press, 2020. ISBN 978-80-251-4994-2. Hardin, Brad. BIM and construction management: proven tools, methods, and workflows. Indianapolis: Wiley, c2009. Serious skills. ISBN 978-0-470-40235-1. Technical Standard EN 01 3420 Construction drawings - Presentation of general arrangement drawings. 2004 BuildingSMART alliance - National Institute of Building Sciences [online]. [cit. 2017-11-11]. Dostupné z: http://www.buildingsmartalliance.org REDDY, K. P.: BIM for building owners and developers: making a business case for using BIM on projects. Hoboken, N.J.: Wiley, c2011.

Doporučená literatura:

DOSEDĚL, A. a kol. Čítanka výkresů ve stavebnictví. Sobotáles, Praha, 2004, 242 s., ISBN 80-86817-06-7 Paul, F. AUBIN, Darryl McCLELLAND, Martin SCHMIDT, Gregg STANLEY. Mastering AutoCAD Architecture 2010. NY, USA: DELMAR Cengage Leareing ISBN-13: 978-1-4390-5766-7, 1040 p. KREJČÍ, L.: Controlling staveb s využitím informačního modelování budov: Application of building information modeling for construction projects controlling. V Praze: České vysoké učení technické, c2012. ISBN 978-80-01-05127-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemné testy znalostí - podle témat přednášek, odevzdání programů.

E-learning

Další požadavky na studenta

V průběhu semestru je u prezenční formy studia zadáno celkem 8 programů - výkresů. Každý výkres z těchto zadaných programů je vždy možno zpracovat ve dvou variantách provedení: - ručně, tužkou na papír, - v digitální podobě v provedení ve 2D výkresu v grafickém systému AutoCAD. Podmínkou udělení zápočtu je vypracovat a odevzdat všech 8 programů, přičemž z toho min. 4 výkresy musí být zpracované ve formě 2D výkresu v prostředí grafického systému AutoCAD. Studenti kombinované formy studia odevzdají jeden semestrální projekt. Podmínkou udělení zápočtu je jeho úspěšná obhajoba.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Náležitosti technických výkresů, měřítka, hlavní zásady. 2. CAD technologie. Pracovní prostředí grafického systému AutoCAD. 3. Formáty výkresů, využití plochy výkresu, popisové pole, legendy. Druhy stavebních výkresů a náležitosti nutné pro jejich zpracování. 4. Technické písmo. Výkresy ve strojírenství. Kótování výkresů. 5. Grafické značení stavebních hmot. Současné a dřívější grafické značení stavebních hmot. 6. Okenní otvory. Půdorysy a svislé řezy různých typů okenních otvorů; kótování. 7. Dveřní otvory. Půdorysy a svislé řezy různých typů dveří a jejich kótování. 8. Komínová tělesa. Půdorysy komínových těles. 9. Schodiště. Půdorysy schodiště v I., v mezilehlém a v posledním nadzemním podlaží. 10. Situace. Zakreslení objektu v terénu, včetně komunikací a inženýrských sítí. Zásady grafického značení z oblasti požární bezpečnosti staveb a požární ochrany obecně. 11. Samostatná tvorba půdorysu části stavebního objektu - půdorys bytu nebo obytného podlaží rodinného domu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Projekt Projekt 100  51
Rozsah povinné účasti: Min. 70% povinné účasti.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Minimálně dvě konzultace s vyučujícím. Další podmínky jsou stanoveny individuálním studijním plánem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FBI - P - cs 2021/2022 prezenční čeština volitelný odborný FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - FBI - K - cs 2021/2022 kombinovaná čeština volitelný odborný FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství stu. blok

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní