030-0583/01 – Přírodní katastrofy a jejich řešení (PKJR)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.Garant verze předmětuprof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER13 Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D.
MAL282 Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
POL18 prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti absolvováním předmětu získají základní znalosti o Zemi, přírodních katastrofách, jejich průběhuje a možnostech předcházení jejich vzniku a jejich řešení. Student tsk získá základní znalosti nutné pro úspěšné zvládnutí přírodních krizových situací a způsobů předcházení těchto krizových situací. Seznamuje se základními informacemi o vzniku Země a možností vzniku přírodních katastrof. Rozvíjí schopnosti studentů chápat a definovat základní endogenní a exogenní procesy, klasifikovat a definovat přírodní katastrofy a ovládat základní principy ochrany před přírodními katastrofami.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět přírodní katastrofy seznamuje studenty s přírodními procesy, které jsou normálními endogenními i exogenními geologickými pochody, které se na Zemi odehrávaly od jejího samotného začátku, avšak až v souvislosti s lidskou populací je na ně pohlíženo z hlediska počtu obětí a škod. Zabývá se popisem vzniku zemětřesení a svahových pohybů, základním rozdělením těchto jevů a principy ochrany před nimi. Popisuje extrémní meteorologické jevy, povodně, záplavy, pojednává o zimních klimatických podmínkách. Seznamuje se základními způsoby lokalizace a likvidace přírodních požárů. Popisuje klimatické změny a krize jimi vyvolané. Řeší vzájemné ovlivňování přírodních a technologických katastrof. Zmiňuje prevenci přírodních katastrof, snižování a řešení následků, možnosti snižování rizik vedoucí k odolnosti a s tím související posílení připravenosti na katastrofy.

Povinná literatura:

POLEDŇÁK, P. – ORINČÁK, M. (2010): Riešenie prírodných krízových situácií. Vysokoškolská učebnice, ŽU Žilina, 2010, ISBN 978-80-554-0339-7 HOFRICHTEROVÁ L. (2003): Nauka o Zemi. VŠB - TU Ostrava, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, Ostrava, 71s+CD. KELLER,E.A. - DeVECCHIO,D.E.(2011):Natural Hazards: Earths Processes as Hazards, Disasters, and Catastrophes (3rd Edition),ISBN-13:978-0321662644

Doporučená literatura:

MACURA V. et al.(2002). Úprava tokov, Bratislava: Slovenská technická univerzita, upravené 3. vyd., 2002. 272 s.ISBN 80-227-1673-1. Směrnice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnocení a managemente povodňových rizik. KŇAZOVICKÝ, L. (1967). Lavíny. Bratislava: SAV, 1967. Living with risik: a global review of disaster reduction initiatives (2004),UNISDR, 429 p.,ISBN/ISSN: 9211010640 MILAN, L. (2006). Lavíny v horstvách Slovenska. Bratislava: VEDA, 2006.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemné prověření základních znalostí na cvičeních

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce jako podmínka udělení zápočtu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Krizové situace přírodního charakteru 2. Všeobecné poznatky o Zemi 3. Ochrana před povodněmi 4. Vybrané povodňové zabezpečovací práce 5. Svahové pohyby 6. Sněhové laviny 7. Zemětřesení 8. Záchrana osob z demolic a závalů 9. Přírodní požáry 10. Meteorologické jevy 11. Aplikace softvéru v přírodních krizových situacích

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku