030-0583/01 – Přírodní katastrofy a jejich řešení (PKJR)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity3
Garant předmětuIng. Šárka Bernatíková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAC0056 Ing. Jakub Baca
BER13 Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D.
MAL282 doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
POL18 prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
SOL0068 Ing. Richard Šolc
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti absolvováním předmětu získají základní znalosti o Zemi, přírodních katastrofách, jejich průběhuje a možnostech předcházení jejich vzniku a jejich řešení. Student tsk získá základní znalosti nutné pro úspěšné zvládnutí přírodních krizových situací a způsobů předcházení těchto krizových situací. Seznamuje se základními informacemi o vzniku Země a možností vzniku přírodních katastrof. Rozvíjí schopnosti studentů chápat a definovat základní endogenní a exogenní procesy, klasifikovat a definovat přírodní katastrofy a ovládat základní principy ochrany před přírodními katastrofami.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět přírodní katastrofy seznamuje studenty s přírodními procesy, které jsou normálními endogenními i exogenními geologickými pochody, které se na Zemi odehrávaly od jejího samotného začátku, avšak až v souvislosti s lidskou populací je na ně pohlíženo z hlediska počtu obětí a škod. Zabývá se popisem vzniku zemětřesení a svahových pohybů, základním rozdělením těchto jevů a principy ochrany před nimi. Popisuje extrémní meteorologické jevy, povodně, záplavy, pojednává o zimních klimatických podmínkách. Seznamuje se základními způsoby lokalizace a likvidace přírodních požárů. Popisuje klimatické změny a krize jimi vyvolané. Řeší vzájemné ovlivňování přírodních a technologických katastrof. Zmiňuje prevenci přírodních katastrof, snižování a řešení následků, možnosti snižování rizik vedoucí k odolnosti a s tím související posílení připravenosti na katastrofy.

Povinná literatura:

POLEDŇÁK, P. – ORINČÁK, M. (2010): Riešenie prírodných krízových situácií. Vysokoškolská učebnice, ŽU Žilina, 2010, ISBN 978-80-554-0339-7 KELLER,E.A. - DeVECCHIO,D.E.(2011):Natural Hazards: Earths Processes as Hazards, Disasters, and Catastrophes (3rd Edition),ISBN-13:978-0321662644

Doporučená literatura:

MACURA V. et al.(2002). Úprava tokov, Bratislava: Slovenská technická univerzita, upravené 3. vyd., 2002. 272 s.ISBN 80-227-1673-1. Směrnice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnocení a managemente povodňových rizik. KŇAZOVICKÝ, L. (1967). Lavíny. Bratislava: SAV, 1967. Living with risik: a global review of disaster reduction initiatives (2004),UNISDR, 429 p.,ISBN/ISSN: 9211010640 MILAN, L. (2006). Lavíny v horstvách Slovenska. Bratislava: VEDA, 2006.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemné prověření základních znalostí na cvičeních

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce jako podmínka udělení zápočtu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Krizové situace přírodního charakteru 2. Všeobecné poznatky o Zemi 3. Ochrana před povodněmi 4. Vybrané povodňové zabezpečovací práce 5. Svahové pohyby 6. Sněhové laviny 7. Zemětřesení 8. Záchrana osob z demolic a závalů 9. Přírodní požáry 10. Meteorologické jevy 11. Aplikace softvéru v přírodních krizových situacích

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Semestrální projekty Semestrální projekt 50  25
        Účast ve výuce Jiný typ úlohy 10  5
        Písemka Písemka 40  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FBI - K - cs 2021/2022 kombinovaná čeština volitelný odborný FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství stu. blok

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní