030-0583/01 – Natural Disasters and Coping with Them (PKJR)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits3
Subject guarantorIng. Šárka Bernatíková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2016/2017Year of cancellation2022/2023
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAC0056 Ing. Jakub Baca
BER13 Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D.
MAL282 doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
POL18 prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
SOL0068 Ing. Richard Šolc
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1
Part-time Graded credit 6+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The subject is one of special subjects focused on obtaining the basic abilities and organizational skills necessary for coping with natural crisis situations and mastering the methods of prevention of these crisis situations. It provides basic information about the origin of the Earth and a possibility of occurrence of natural disasters. It develops students’ abilities to understand and define basic endogenous and exogenous processes, to classify and define natural disasters and to handle the basic principles of protection against natural disasters.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět přírodní katastrofy seznamuje studenty s přírodními procesy, které jsou normálními endogenními i exogenními geologickými pochody, které se na Zemi odehrávaly od jejího samotného začátku, avšak až v souvislosti s lidskou populací je na ně pohlíženo z hlediska počtu obětí a škod. Zabývá se popisem vzniku zemětřesení a svahových pohybů, základním rozdělením těchto jevů a principy ochrany před nimi. Popisuje extrémní meteorologické jevy, povodně, záplavy, pojednává o zimních klimatických podmínkách. Seznamuje se základními způsoby lokalizace a likvidace přírodních požárů. Popisuje klimatické změny a krize jimi vyvolané. Řeší vzájemné ovlivňování přírodních a technologických katastrof. Zmiňuje prevenci přírodních katastrof, snižování a řešení následků, možnosti snižování rizik vedoucí k odolnosti a s tím související posílení připravenosti na katastrofy.

Compulsory literature:

POLEDŇÁK, P. – ORINČÁK, M. (2010): Riešenie prídných krízových situácií. Vysokoškolská učebnice, ŽU Žilina, 2010, ISBN 978-80-554-0339-7 KELLER,E.A. - DeVECCHIO,D.E.(2011):Natural Hazards: Earths Processes as Hazards, Disasters, and Catastrophes (3rd Edition),ISBN-13:978-0321662644

Recommended literature:

MACURA V. et al.(2002). Stream Regulation (in Slovak), Bratislava: Slovak University of Technology, revised 3rd ed., 2002. 272 pp. ISBN 80-227-1673-1. Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council on the assessment and management of flood risks. (in Slovak) KNAZOVICKY, L. (1967). Avalanches. (in Slovak). Bratislava: SAV, 1967. MILAN, L. (2006). Avalanches in Mountains of Slovakia. (in Slovak). Bratislava: VEDA, 2006. Living with risik: a global review of disaster reduction initiatives (2004),UNISDR, 429 p.,ISBN/ISSN: 9211010640

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Písemné prověření základních znalostí na cvičeních

E-learning

Other requirements

Written examination of basic knowledge in lessons.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Crisis situations of the natural character 2. General knowledge of the Earth 3. Flood protection 4. Selected flood control activities 5. Slope movements 6. Snow avalanches 7. Earthquakes 8. Rescue of persons from demolished buildings and debris 9. Natural fires 10. Meteorological events 11. Software application in natural crisis situations

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester, validity until: 2022/2023 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded credit Graded credit 100 (100) 51 3
        Semestrální programy Semestral project 50  25
        Účast ve výuce Other task type 10  5
        Písemka Written test 40  21
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
Subject block without study plan - FBI - K - cs 2021/2022 Part-time Czech Optional FBI - Faculty of Safety Engineering stu. block

Assessment of instruction2021/2022 Winter
2020/2021 Winter
2019/2020 Winter
2018/2019 Winter
2017/2018 Winter
2016/2017 Winter