030-0583/02 – Natural Disasters and Coping with Them (PKJR)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits3
Subject guarantorIng. Šárka Bernatíková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Šárka Bernatíková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BER13 Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D.
POL18 prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
SNO0015 Ing. Adéla Snohová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1
Part-time Graded credit 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The subject is one of special subjects focused on obtaining the basic abilities and organizational skills necessary for coping with natural crisis situations and mastering the methods of prevention of these crisis situations. It provides basic information about the origin of the Earth and a possibility of occurrence of natural disasters. It develops students’ abilities to understand and define basic endogenous and exogenous processes, to classify and define natural disasters and to handle the basic principles of protection against natural disasters.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět přírodní katastrofy seznamuje studenty s přírodními procesy, které jsou normálními endogenními i exogenními geologickými pochody, které se na Zemi odehrávaly od jejího samotného začátku, avšak až v souvislosti s lidskou populací je na ně pohlíženo z hlediska počtu obětí a škod. Zabývá se popisem vzniku zemětřesení a svahových pohybů, základním rozdělením těchto jevů a principy ochrany před nimi. Popisuje extrémní meteorologické jevy, povodně, záplavy, pojednává o zimních klimatických podmínkách. Seznamuje se základními způsoby lokalizace a likvidace přírodních požárů. Popisuje klimatické změny a krize jimi vyvolané. Řeší vzájemné ovlivňování přírodních a technologických katastrof. Zmiňuje prevenci přírodních katastrof, snižování a řešení následků, možnosti snižování rizik vedoucí k odolnosti a s tím související posílení připravenosti na katastrofy.

Compulsory literature:

POLEDŇÁK, P. – ORINČÁK, M. (2010): Riešenie prídných krízových situácií. Vysokoškolská učebnice, ŽU Žilina, 2010, ISBN 978-80-554-0339-7 KELLER,E.A. - DeVECCHIO,D.E.(2011):Natural Hazards: Earths Processes as Hazards, Disasters, and Catastrophes (3rd Edition),ISBN-13:978-0321662644

Recommended literature:

MACURA V. et al.(2002). Stream Regulation (in Slovak), Bratislava: Slovak University of Technology, revised 3rd ed., 2002. 272 pp. ISBN 80-227-1673-1. Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council on the assessment and management of flood risks. (in Slovak) KNAZOVICKY, L. (1967). Avalanches. (in Slovak). Bratislava: SAV, 1967. MILAN, L. (2006). Avalanches in Mountains of Slovakia. (in Slovak). Bratislava: VEDA, 2006. Living with risik: a global review of disaster reduction initiatives (2004),UNISDR, 429 p.,ISBN/ISSN: 9211010640

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

During the semester, a maximum of 50 points can be obtained for scored activities. The condition is participation in seminars (possible absence can be replaced); upload of 5 created programs to LMS. Each activity is evaluated 0 - 10 points; up to 10 points can be obtained for active participation in teaching. The course ends with a successful completion of a written test (min. 21 points), where the student's knowledge is tested, and a maximum of 40 points can be obtained. In case of failure, one repetition is possible. The overall evaluation of the course is given by the sum of points for activities / here. work and test. The minimum for recognition of the subject is 51 points. You can use any study materials for the study, incl. internet resources. Pay attention only to the quality of the materials used.

E-learning

Other requirements

Nejsou stanoveny další požadavky na studenty.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod, historie, základní pojmy 2. Dělení katastrof, psychologické aspekty katastrof 3. Klasifikace a charakteristika přírodních katastrof, jejich vznik; globální problémy 4. Všeobecné poznatky o Zemi 5. Povodně, ochrana před povodněmi 6. Vybrané povodňové zabezpečovací práce 7. Svahové pohyby 8. Sněhové laviny 9. Zemětřesení 10. Záchrana osob z demolic a závalů 11. Přírodní požáry 12. Meteorologické jevy 13. Vliv přírodních katastrof na životní prostředí a možnosti řešení

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2021/2022 Winter