030-0586/01 – Technické a právní předpisy I. (TPPI)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity5
Garant předmětuIng. Dana Chudová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Dana Chudová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CES013 Ing. Tereza Česelská, Ph.D.
KOV18 Ing. Dana Chudová, Ph.D.
SKA08 Ing. Květoslava Skalská
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními podmínkami pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry stanovením povinností orgánů státní správy, právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Doporučená literatura:

Szaszo, Z., Šubrt V., Černý J.: Komentovaný zákon o požární ochraně a předpisy související. Část 1, 2, , Kodex Bohemia, Praha 1995-6 Šubrt V. : Zákon o požární ochraně s komentářem : zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá z úplného znění vyhlášeného pod č. 67/2001 Sb., Rego, Praha 2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování 3 ks dokumentace PO dle zadání.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky, rozdělení právních předpisů, pojmy. 2. Začlenění činností dle míry požárního nebezpečí. 3. Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany. 4. Odborná způsobilost na úseku požární ochrany. 5. Dokumentace požární ochrany. 6. Školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně. 7. Preventivní požární hlídka u právnických osob dle §13 zákona o PO, dle nařízení kraje nebo obecně závazné vyhlášky. 8. Problematika požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostního zařízení z pohledu právních předpisů, zejména zákonná povinnost jejich instalace, kontrol provozuschopnosti, revizí apod. 9. Povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany. 10. Státní správa a samospráva na úseku požární ochrany. 11. Výkon státní správy – kontrolní činnost, zaměření na druhy kontrol, prostředky státního požárního dozoru (vyloučení věci z užívání, zákaz činnosti, zastavení provozu). 12. Sankcionování na úseku požární ochrany.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36
Rozsah povinné účasti: Zpracování tří dokumentů požární ochrany.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku