030-0587/01 – Organizace a řízení v PO (OŘvPO)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity5
Garant předmětuIng. Dana Chudová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vladimír Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOV18 Ing. Dana Chudová, Ph.D.
VLC06 Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s organizací státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany,integrovaného záchranného systému, krizového řízení a ochrany obyvatelstva.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 238/2000Sb., o hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Řád chemické služby. Řád strojní služby.

Doporučená literatura:

Hanuška, Z.: Organizace jednotek požární ochrany, 978-80-7385-035-7 Hanuška, Z., Šenovský, M., Adamec, V.: Integrovaný záchranný systém, 978-80-7385-007-4

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dvě krátké prezentace aktuálních informací z okruhu působnosti integrovaného záchranného systému. Kontrolní testy z probraných oblastí.

E-learning

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb. a vyhl. č. 200/2012 Sb. Vyhláškač. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb. a vyhl. č. 200/2012 Sb. Vyhláškač. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhl. č. 429/2003 Sb. Vyhláškač. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce a její obhajoba. Týmová práce při zpracování zadaného úkolu ve cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky, právní řád ČR, postavení orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, krizového řízení a ochrany obyvatelstva. 2. Struktura a působnost HZS ČR. 3. Postavení a působnost dalších složek IZS. 4. Působnost orgánů státní správy a samosprávy v oblasti havarijní připravenosti. 5. Působnost orgánů státní správy a samosprávy v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva. 6. Systém plošného pokrytí území JPO v ČR. 7. Organizace jednotek požární ochrany a organizace služby v těchto jednotkách. 8. Organizační a operační řízení JPO. 9. Zásady obecné spolupráce mezi složkami IZS.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 15
                Zpracování seminární práce. Semestrální projekt 45  15
        Zkouška Zkouška 55  36
Rozsah povinné účasti: 100%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku