030-0591/01 – Security Systems (ZS)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantorIng. Petr Bitala, Ph.D.Subject version guarantorIng. Petr Bitala, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BIT01 Ing. Petr Bitala, Ph.D.
DOS235 Ing. Michal Dostál, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The student will understand the importance of security systems (alarm systems) for security of objects. He can judge their connection to the mechanical security of the facility and its physical security. Using the security assessment of the object, it can design efficient use of security systems to achieve the required security level of objects.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Student pochopí význam zabezpečovacích systémů (poplachových systémů) pro bezpečnost objektů. Dovede posoudit jejich vazbu na mechanické zabezpečení objektu a jeho fyzickou ostrahu. S využitím bezpečnostního posouzení objektu dovede navrhnout efektivní použití zabezpečovacích systémů pro dosažení požadované úrovně bezpečnosti objektů.

Compulsory literature:

Dudáček, A.: Automatická detekce požáru. Edice SPBI Spektrum 26.SPBI, 2. aktualizované vydání, Ostrava 2008, ISBN 978-80-7385-060-9. Lukáš, L. a kol. Bezpečnostní technologie, systémy a management I. 1. vydání. Zlín: VeRBuM, 2011, 316 s. ISBN 978–80–87500–05–7. Lukáš, L. a kol. Bezpečnostní technologie, systémy a management III. 1. vydání. Zlín: VeRBuM, 2013. 456 s. ISBN 978-80-87500-35-4. Bitala, P.: Požárně bezpečnostní zařízení (protipožární a bezpečnostní systémy) v komplexech tunelů na pozemních komunikacích. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2014. 85 s. ISBN 978-80-248-3499-3. Dostupný z WWW: http://fbiweb.vsb.cz/safeteach/index.php/2013-04-05-19-38-43/materialy

Recommended literature:

Rybář, P. Sprinklerová zařízení. Edice SPBI Spektrum 77. SPBI, Ostrava 2011, 96 s. ISBN 978-80-7385-106-4. Gagnon, R.,M.: Design of Special Hazard & Fire Alarm Systems, Delmar Publishers, New York, USA 1997, 353 s. ISBN 0-8273-8293-6

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

V rámci cvičení absolvují studenti následující: • dva ověřovací testy zaměřené na průběžné ověření znalostí přednášených témat respektující rozsah odpřednášených témat, • cvičení zaměřené na naprogramování ústředny zabezpečovacího systému a praktickou demonstraci funkcí systému, • Zpracování dílčích zadání v návaznosti na tématiku předmětu zabezpečovací systémy – projekt.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Úvod - technická ochrana, vymezení základních pojmů, účel a rozdělení Elektrická požární signalizace, účel, rozdělení, postavení v systému technické ochrany Metody včasné detekce požáru, parametry vhodné k detekci požáru Systémy EPS, rozdělení, popis Hlásiče požáru, rozdělení, princip funkce, použití Ústředny EPS, rozdělní, konstrukce, základní a doplňkové funkce, použití Doplňující zařízení Návrh, výstavba a provoz systémů EPS Stabilní hasicí zařízení, účel, rozdělení, postavení v systému technické ochrany Zařízení pro odvod tepla a kouře, účel, rozdělení, postavení v systému technické ochrany Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, účel, rozdělení Systémy PZTS, rozdělení, popis, stupeň zabezpečení, riziko Čidla PZTS, rozdělení, principy funkce, použití Ústředny PZTS, rozdělení, principy funkce, použití Napájecí zdroje, ovládací a doplňková zařízení Návrh, výstavba a provoz PZTS

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2018/2019 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35 (35) 10
                Test - 1 Written test 10  0
                Test - 2 Written test 10  0
                Referát na téma PZTS Other task type 5  0
                Programování ústředny PZTS Other task type 10  10
        Examination Examination 65 (65) 16 3
                Písemná zkouška Written examination 45  6
                Ústní zkouška Oral examination 20  5
Mandatory attendence participation: Minimum attendance 80% at practice.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: At least two consultations with the student are mandatory. Other requirements are set according to the individual study plan.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2023/2024 Winter
2022/2023 Winter
2021/2022 Winter
2020/2021 Winter
2019/2020 Winter
2018/2019 Winter