030-0593/02 – Bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou (BPVH)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity3
Garant předmětuIng. Richard FrancGarant verze předmětuIng. Richard Franc
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRA03 Ing. Richard Franc
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2
kombinovaná Zápočet 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu student porozumí základům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Po absolvování předmětu může tak student své znalosti uplatnit při stanovení zásad bezpečné a kvalitní práce ve výškách a nad volnou hloubkou a zároveň získá i praktické zkušenosti s používanými prostředky a lanovými technikami.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti budou seznámeni s legislativním rámcem upravujícím činnost ve výšce a nad volnou hloubkou, s jednotlivými prostředky používané ve výšce a nad volnou hloubkou, základními technikami pohybu a činností ve výšce a nad volnou hloubkou, zásadami provádění záchrany osob z výšky a z volné hloubky, systémy zachycení pádu, specifiky činností Policie ČR ve výšce, možnostmi a způsoby využití vrtulníku k záchranným pracím, zásadami kotvení vytváření kotvení a analýzou rizika. Součástí jsou i praktické ukázky používaných prostředků a technik.

Povinná literatura:

Rucký E. Průmyslové lezectví a záchranářství. Ostrava, SPBI, 2000. Vojta Z., Rucký E. Osobní ochranné pracovní prostředky. Ostrava, SPBI, 2006. Franc R., Buřič P., a kol. Práce ve výšce a nad volnou hloubkou v podmínkách požární ochrany. Praha.: tiskárna Ministerstva vnitra, 2003. Franc R. Cvičební řád jednotek požární ochrany – kapitoly VÝŠ 1 až VÝŠ 6. Praha.: tiskárna Ministerstva vnitra, 2005. Franc R. Použití postrojů pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou. 2008. Franc R. Zařazení činností ve výšce a nad volnou hloubkou do režimů. 2008. Franc R. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a zásahové činnosti ve výškách a nad volnou hloubkou. Ostrava: SPBI. 2008. McCurley L. Professional Rope Access: A Guide To Working Safely at Height. Wiley (1 edition), 346 pp, 2016. ISBN 978-1118859605 McCurley L. Falls from Height: A Guide to Rescue Planning. Wiley (1 edition), 376 pp, 2013. Fire and Rescue Service Manual - Volume 2: Fire Service Operations „Safe Work at Height“. HM Fire Service Inspectorate, TSO Publisher, 2006.

Doporučená literatura:

Franc R. Záchrana osob ze stromů, 2008. Franc R. Způsoby výstupu na strom, 2008. Franc R., IOO Bohdaneč. Základy lanové techniky, výukový film, 2010.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Dobrý fyzický zdravotní a psychický stav umožňující absolvovat praktickou část.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod - organizační záležitosti – předmět, vyučující, požadavky. Definice základních pojmů – rozdělení činností ve výšce a nad volnou hloubkou (záchranářské lezení, průmyslové lezení, taktické/PČR, speleologie, horolezectví/sportovní lezení, využití vrtulníku. Způsoby realizaci technik – polohování, zamezení pádu, zachycení pád, statický a dynamický režim, jednolanová a dvoulanová technika a využití u složek IZS. Adaptabilita jedince na výšku, bezpečnostní rizika – statistika úrazů – BOZP. 2. Legislativní rámec práce ve výšce a nad volnou hloubkou – zákony, vyhlášky, nařízení vlády, výjimky složky IZS. 3. Normy – systém tvoření norem, struktura, dvě komise = dvě skupiny norem navzájem se prolínající, problematika kontrol prostředků 4. Základní prostředky pro práce ve výšce - rozdělení, popis, ukázka, vysvětlení klíčových bodů periodických kontrol" pasáží o limitních parametrech jednotlivých prvků, které jsou nutné pro vyhovující zkoušky a seznámit studenty s postupem zkoušení pro uvědomění si náročnosti požadavků na jednotlivé prvky. 5. Techniky práce ve výšce a nad volnou hloubkou – polohování, slanění, výstup po laně, spouštění, vytahování, šikmý traverz, pohyb po lanovém zábradlí, speciální techniky s vrtulníkem. 6. Kotevní body – rozdíl kotvící a kotevní bod, rozdíly filosofie – PČR x JPO x průmyslové lezení, ukázka. 7. Analýza rizika a bezpečnostní zásady – vítr, klimatické podmínky, uklouznutí, atak zachraňovaného, požáry, stísněné prostory. 8. Provádění záchranných prací ve výšce a nad volnou hloubkou – systém hasiči-lezci, využití PČR a ostatních složek IZS (HS, SZS, BZS aj.). Statistika, ukázky reálných zásahů. Pevná a poddajná zajišťovací vedení, systémy zachycení pádu, zachycovače pádů. 9. Základy lanové techniky – základní uzly, práce s lanem, deviace aj. 10. Systém využití vrtulníků pro záchranné práce – dislokace vrtulníků LS PČR, dostupnost, systém služeb HZS ČR, dolety, další využití – bambi vak, LHS. 11. Specifika využití lanové techniky u Policie ČR/HZS ČR. 12. Rozbor reálných zásahů a úrazů vzniklých při činnostech ve výšce a nad volnou hloubkou.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičení 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 zimní