030-0593/02 – Safety of Work at Height and over Free Depth (BPVH)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits3
Subject guarantorIng. Richard FrancSubject version guarantorIng. Richard Franc
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FRA03 Ing. Richard Franc
SUD0013 Ing. Izabela Šudrychová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+2
Part-time Credit 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

V rámci předmětu student porozumí základům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Po absolvování předmětu může tak student své znalosti uplatnit při stanovení zásad bezpečné a kvalitní práce ve výškách a nad volnou hloubkou a zároveň získá i praktické zkušenosti s používanými prostředky a lanovými technikami.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Studenti budou seznámeni s legislativním rámce upravující činnost ve výšce a nad volnou hloubkou, s jednotlivými prostředky používané ve výšce a nad volnou hloubkou, základními technikami pohybu a činností ve výšce a nad volnou hloubkou, zásadami provádění záchrany osob z výšky a z volné hloubky, systémy zachycení pádu, specifiky činností Policie ČR ve výšce, možnostmi a způsoby využití vrtulníku k záchranným pracím, zásadami kotvení vytváření kotvení a analýzou rizika. Součástí jsou i praktické ukázky používaných prostředků a technik.

Compulsory literature:

Rucký E. Průmyslové lezectví a záchranářství. Ostrava, SPBI, 2000. Vojta Z., Rucký E. Osobní ochranné pracovní prostředky. Ostrava, SPBI, 2006. Franc R., Buřič P., a kol. Práce ve výšce a nad volnou hloubkou v podmínkách požární ochrany. Praha.: tiskárna Ministerstva vnitra, 2003. Franc R. Cvičební řád jednotek požární ochrany – kapitoly VÝŠ 1 až VÝŠ 6. Praha.: tiskárna Ministerstva vnitra, 2005. Franc R. Použití postrojů pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou. 2008. Franc R. Zařazení činností ve výšce a nad volnou hloubkou do režimů. 2008. Franc R. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a zásahové činnosti ve výškách a nad volnou hloubkou. Ostrava: SPBI. 2008.

Recommended literature:

Franc R. Záchrana osob ze stromů, 2008. Franc R. Způsoby výstupu na strom, 2008. Franc R., IOO Bohdaneč. Základy lanové techniky, výukový film, 2010.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Dobrý fyzický zdravotní a psychický stav umožňující absolvovat praktickou část.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod - organizační záležitosti – předmět, vyučující, požadavky. Definice základních pojmů – rozdělení činností ve výšce a nad volnou hloubkou (záchranářské lezení, průmyslové lezení, taktické/PČR, speleologie, horolezectví/sportovní lezení, využití vrtulníku. Způsoby realizaci technik – polohování, zamezení pádu, zachycení pád, statický a dynamický režim, jednolanová a dvoulanová technika a využití u složek IZS. Adaptabilita jedince na výšku, bezpečnostní rizika – statistika úrazů – BOZP. 2. Legislativní rámec práce ve výšce a nad volnou hloubkou – zákony, vyhlášky, nařízení vlády, výjimky složky IZS. 3. Normy – systém tvoření norem, struktura, dvě komise = dvě skupiny norem navzájem se prolínající, problematika kontrol prostředků 4. Základní prostředky pro práce ve výšce - rozdělení, popis, ukázka, vysvětlení klíčových bodů periodických kontrol" pasáží o limitních parametrech jednotlivých prvků, které jsou nutné pro vyhovující zkoušky a seznámit studenty s postupem zkoušení pro uvědomění si náročnosti požadavků na jednotlivé prvky. 5. Techniky práce ve výšce a nad volnou hloubkou – polohování, slanění, výstup po laně, spouštění, vytahování, šikmý traverz, pohyb po lanovém zábradlí, speciální techniky s vrtulníkem. 6. Kotevní body – rozdíl kotvící a kotevní bod, rozdíly filosofie – PČR x JPO x průmyslové lezení, ukázka. 7. Analýza rizika a bezpečnostní zásady – vítr, klimatické podmínky, uklouznutí, atak zachraňovaného, požáry, stísněné prostory. 8. Provádění záchranných prací ve výšce a nad volnou hloubkou – systém hasiči-lezci, využití PČR a ostatních složek IZS (HS, SZS, BZS aj.). Statistika, ukázky reálných zásahů. Pevná a poddajná zajišťovací vedení, systémy zachycení pádu, zachycovače pádů. 9. Základy lanové techniky – základní uzly, práce s lanem, deviace aj. 10. Systém využití vrtulníků pro záchranné práce – dislokace vrtulníků LS PČR, dostupnost, systém služeb HZS ČR, dolety, další využití – bambi vak, LHS. 11. Specifika využití lanové techniky u Policie ČR/HZS ČR. 12. Rozbor reálných zásahů a úrazů vzniklých při činnostech ve výšce a nad volnou hloubkou.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2018/2019 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit Credit 100  51 3
Mandatory attendence participation: Minimum attendance 80%.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: The student must take the credit test on a date agreed with the teacher.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2024/2025 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2024/2025 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Optional study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 4 Compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Optional study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 4 Compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Optional study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Optional study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 4 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 4 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Optional study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Optional study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 4 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2023/2024 Summer
2022/2023 Summer
2021/2022 Summer
2020/2021 Summer
2019/2020 Summer
2018/2019 Winter