030-0594/01 – Požárně bezpečnostní zařízení (PBZ)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Aleš DudáčekGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIT01 Ing. Petr Bitala, Ph.D.
DUD20 prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznamuje s principy včasné detekce požáru a požárně nebezpečných situací a detekce úniku spalitelných a toxických plynů a par, principy funkce různých detektorů požáru a celých systémů EPS. Je rozebírána problematika efektivního zabezpečení detekce požáru v různých prostorech pomocí EPS. Vyhrazená požárně-bezpečnostní zařízení, jejich funkce a spolupráce. Začlenění PBZ do požární bezpečnosti staveb a technologií. Použití PBZ v objektech na pozemních komunikacích (komplexech silničních a dálničních tunelů).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje s principy včasné detekce požáru a požárně nebezpečných situací a detekce úniku spalitelných a toxických plynů a par, principy funkce různých detektorů požáru a celých systémů EPS. Je rozebírána problematika efektivního zabezpečení detekce požáru v různých prostorech pomocí EPS. Vyhrazená požárně-bezpečnostní zařízení, jejich funkce a spolupráce. Začlenění PBZ do požární bezpečnosti staveb a technologií. Použití PBZ v objektech na pozemních komunikacích (komplexech silničních a dálničních tunelů).

Povinná literatura:

Dudáček, A.: Automatická detekce požáru. Edice SPBI Spektrum 26.SPBI, 2. aktualizované vydání, Ostrava 2008, ISBN 978-80-7385-060-9. Lukáš, L. a kol. Bezpečnostní technologie, systémy a management III. 1. vydání. Zlín: VeRBuM, 2013. 456 s. ISBN 978-80-87500-35-4. Bitala, P.: Požárně bezpečnostní zařízení (protipožární a bezpečnostní systémy) v komplexech tunelů na pozemních komunikacích. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2014. 85 s. ISBN 978-80-248-3499-3. Dostupný z WWW: http://fbiweb.vsb.cz/safeteach/index.php/2013-04-05-19-38-43/materialy. Gagnon, R.,M.: Design of Special Hazard & Fire Alarm Systems, Delmar Publishers, New York, USA 1997, 353 s. ISBN 0-8273-8293-6. Bebčák, P.: Požárně bezpečnostní zařízení. Edice SPBI Spektrum 17.SPBI, Ostrava 1998, ISBN 80-86111-35-0. ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Září 2011, 100 s. ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Duben 2011, 20 s. ČSN řady 73 08xx - ustanovení týkající se PBZ. Rybář, P. Sprinklerová zařízení. Edice SPBI Spektrum 77. SPBI, Ostrava 2011, 96 s. ISBN 978-80-7385-106-4. NFPA 72®: National Fire Alarm and Signaling Code Handbook, 2013 Edition. Literatura doporučená: MGGrattan, K.B., Hamins, A., Stroup, D.: Sprinkler, Smoke & Heat Vent, Draft Curtain Interaction – large scale Experiments and Model Development. (NISTIR 6196-1). Gaithersburg MD, NIST-BFRL 1998. Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně, vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci, vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Doporučená literatura:

Dudáček, A.: Automatická detekce požáru. Edice SPBI Spektrum 26.SPBI, 2. aktualizované vydání, Ostrava 2008, ISBN 978-80-7385-060-9. Lukáš, L. a kol. Bezpečnostní technologie, systémy a management III. 1. vydání. Zlín: VeRBuM, 2013. 456 s. ISBN 978-80-87500-35-4. Bitala, P.: Požárně bezpečnostní zařízení (protipožární a bezpečnostní systémy) v komplexech tunelů na pozemních komunikacích. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2014. 85 s. ISBN 978-80-248-3499-3. Dostupný z WWW: http://fbiweb.vsb.cz/safeteach/index.php/2013-04-05-19-38-43/materialy. Gagnon, R.,M.: Design of Special Hazard & Fire Alarm Systems, Delmar Publishers, New York, USA 1997, 353 s. ISBN 0-8273-8293-6. Bebčák, P.: Požárně bezpečnostní zařízení. Edice SPBI Spektrum 17.SPBI, Ostrava 1998, ISBN 80-86111-35-0. ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Září 2011, 100 s. ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Duben 2011, 20 s. ČSN řady 73 08xx - ustanovení týkající se PBZ. Rybář, P. Sprinklerová zařízení. Edice SPBI Spektrum 77. SPBI, Ostrava 2011, 96 s. ISBN 978-80-7385-106-4. NFPA 72®: National Fire Alarm and Signaling Code Handbook, 2013 Edition. Literatura doporučená: MGGrattan, K.B., Hamins, A., Stroup, D.: Sprinkler, Smoke & Heat Vent, Draft Curtain Interaction – large scale Experiments and Model Development. (NISTIR 6196-1). Gaithersburg MD, NIST-BFRL 1998. Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně, vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci, vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

V rámci cvičení absolvují studenti dva ověřovací testy zaměřené na průběžné ověření znalostí přednášených témat respektující rozsah odpřednášených témat. Zpracování dílčích zadání v návaznosti na tématiku předmětu Požárně bezpečnostní zařízení – projekt a jeho obhajoba.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod Požárně bezpečnostní zařízení, jejich účel a rozdělení Základní požadavky na požárně bezpečnostní zařízení Elektrická požární signalizace Účel, funkce, rozdělení Metody včasné detekce vzniku požáru Hlásiče požáru - princip, funkce, použití Ústředny EPS Doplňující zařízení Nadstavbové systémy Vytipování prostorů pro zabezpečení EPS Projektování systémů EPS EPS ve speciálních objektech – komplexech tunelů na pozemních komunikacích Výstavba a provoz systémů EPS Zařízení pro odvod kouře, tepla a zplodin hoření Princip funkce, použití Způsoby ovládání Samočinné hasicí zařízení Rozdělení SHZ, funkce Způsoby ovládání SHZ Zařízení pro detekci spalitelných plynů a par Význam detekce spalitelných plynů a par Metody používané pro detekci Přístrojová technika Projektování systémů pro detekci spalitelných plynů a par Vzájemné vazby požárně bezpečnostních zařízení PBZ ve speciálních objektech - komplexech tunelů na pozemních komunikacích

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 12
                TEST-1 Písemka 10  0
                TEST-2 Písemka 10  0
                ČÁST PROJEKTU PBZ Projekt 10  5
                PŘEKLAD ODBORNÉHO ČLÁNKU Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 20
                TEST Písemka 30  5
                PŘÍKLAD Písemka 15  2
                ÚSTNÍ ZKOUŠKA Ústní zkouška 20  5
Rozsah povinné účasti: Splnění povinných součástí předmětu, účast minimálně na jedné konzultaci (rozvrhované kontaktní části výuky).

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku