030-0595/01 – Semestrální projekt (SP)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity2
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Aleš DudáčekGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUD20 prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na prokázání znalostí a dovedností potřebných k vypracování uceleného odborného textu členěného obdobně jako bakalářská práce. Předmět je rozdělen na část společnou a část individuální. Ve společné části se student seznámí se základními předpisy pro tvorbu bakalářské práce. Jsou mu prezentovány postupy při tvorbě anotace, rešerše, práci s odbornou literaturou, grafickou úpravou bakalářské práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na prokázání znalostí a dovedností potřebných k vypracování uceleného odborného textu členěného obdobně jako bakalářská práce. Předmět je rozdělen na část společnou a část individuální. Ve společné části se student seznámí se základními předpisy pro tvorbu bakalářské práce. Jsou mu prezentovány postupy při tvorbě anotace, rešerše, práci s odbornou literaturou, grafickou úpravou bakalářské práce. V individuální části zpracovává student odborný text odpovídající studovanému oboru. Text může souviset s řešenou bakalářskou prací (např. zpracování metodiky měření, která potom bude využita v bakalářské práci apod.). Na závěr student připraví krátkou prezentaci v PowerPointu pro prezentaci své práce.

Povinná literatura:

ŠENOVSKÝ, Pavel. Bakalářský a diplomový seminář - Stručný průvodce tvorbou kvalifikační práce a její obhajobou u státní závěrečné zkoušky [online]. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 66 str., dostupné z http://lms.vsb.cz/ [cit. 2013-10-11] Metodické pokyny pro zpracování diplomových prací [online]. Dostupné z http://it.pedf.cuni.cz/metodika/?kap=3 [cit. 2014-04-15]

Doporučená literatura:

ŠENOVSKÝ, Pavel. Bakalářský a diplomový seminář - Stručný průvodce tvorbou kvalifikační práce a její obhajobou u státní závěrečné zkoušky [online]. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 66 str., dostupné z http://lms.vsb.cz/ [cit. 2013-10-11] Metodické pokyny pro zpracování diplomových prací [online]. Dostupné z http://it.pedf.cuni.cz/metodika/?kap=3 [cit. 2014-04-15]

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování odborného textu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

V individuální části zpracovává student odborný text odpovídající studovanému oboru. Text může souviset s řešenou bakalářskou prací (např. zpracování metodiky měření, která potom bude využita v bakalářské práci apod.). Na závěr student připraví krátkou prezentaci v PowerPointu pro prezentaci své práce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100 (100) 51
        Semestrální práce Semestrální projekt 70  30
        Prezentace Semestrální práce Jiný typ úlohy 30  10
Rozsah povinné účasti: Student se musí zúčastnit minimálně kontaktní výuky, kde budou prezentovány semestrální práce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku