030-0600/01 – Introduction to the Study (ÚDS)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits1
Subject guarantordoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
SIR0042 Ing. Patrik Sirotiak
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+1
Part-time Credit 0+5

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Základním cílem předmětu je seznámit studenty nejen s vnitřními předpisy, statutem studenta, studijním a zkušebním řádem, ale i nastínit jim optimální cesty jak docílit nejvyššího možného standardu v průběhu vysokoškolského studia.

Teaching methods

Tutorials

Summary

Compulsory literature:

Vnitřní předpisy VŠB-TUO Dokumenty FBI

Recommended literature:

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zpracování semestrálního projektu.

E-learning

Other requirements

Nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Historie, současnost a poslání Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 2. Organizační struktura VŠB-TUO a FBI. 3. Historie, současnost a poslání Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO. Historie oboru TPO a BP. 4. Seznámení se základními vnitřními předpisy VŠB – TUO a FBI (Statut VŠB-TUO, Studijní a zkušební řád v bakalářských studijních programech, Směrnice FBI atd.). 5. Služby studentům poskytované VŠB-TUO (knihovna, koleje a menzy, kartové centrum, počítačová síť, E-mail). 6. Průběh vysokoškolského studia. 7. Práce s informačními zdroji.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit Credit   3
Mandatory attendence participation: Combined form of study - without conditions of compulsory participation.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Submission and successful defense of the term paper.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2021/2022 Winter