030-0603/01 – Building materials and constructions (SMaK)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits4
Subject guarantorIng. Dana Chudová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Dana Chudová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type B
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAC0056 Ing. Jakub Baca
KOV18 Ing. Dana Chudová, Ph.D.
FIL10 Ing. Bohdan Filipi, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět poskytuje základní znalosti o uplatnění jednotlivých materiálů ve stavebnictví, jejich vlastností a aplikací využití. Dále uvádí požárně technické vlastnosti stavebních materiálů, možnosti jejich pozitivní úpravy. Interpretace vlastností stavebních materiálů v návaznosti na požární bezpečnost staveb. Současně předmět seznamuje studenty se stavebními konstrukcemi pozemních objektů, jejich významem a funkcí s důrazem a aplikací na oblast požární bezpečnosti staveb.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Student získá znalosti o materiálech používaných ve stavebnictví, seznámí se s jejich výrobou, vlastnostmi a použitím. Součástí předmětu je také představení požárně technických vlastností stavebních materiálů, způsob jejich hodnocení a možnosti jejich pozitivní úpravy. V rámci předmětu budou studentům představeny základní stavební konstrukce pozemních objektů a jejich funkce.

Compulsory literature:

Netopilová, M., Kačíková, D., Osvald, A.: Reakce stavebních výrobků na oheň. SPBI VŠB VŠB-TUO, 2011, ISBN 978-80-7385-093-7 Netopilová, M.:Materiály. Stavební materiály. Skriptum SPBI VŠB-TUO,2004, ISBN 80-86634-27-2 Flipi,B.: Nauka o materiálu. Skriptum SPBI VŠB - TUO, 2003,ISBN:80-86634-11-6 Hájek, V. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 10- Nosné konstrukce I, ČVUT Praha, 2002 Hájek, V. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 30, ČVUT Praha, 1996 Matoušková, D.: Pozemní stavitelství I., VŠB-TU Ostrava, 1997 Matoušková, D.: Pozemní stavitelství II., VUT Brno, nakladatelství CERM. s.r.o., 1994

Recommended literature:

Filipi, B.: Plasty. Skriptum SPBI VŠB-TUO, 2003,ISBN: 80-86634-13-2 Hanák, M.: Pozemní stavitelství - cvičení I., ČVUT Praha, 1997

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Praktická stanovení požárně technických charakteristik materiálů s vyhodnocením a zpracováním protokolů. Jednoduchá identifikace nejrozšířenějších plastů. Referát na odborné téma, diskuze.

E-learning

Other requirements

Aktivní účast na laboratorních cvičeních v rozsahu 100 %.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Obecný přehled materiálových charakteristik, základní přehled použití materiálů ve stavebních konstrukcích. 2. Základy teorie hoření. 3. Požárně technické charakteristiky - zapalitelnost, hořlavost; 4. Požárně technické charakteristiky - vývoj tepla na základě spotřebovaného kyslíku, kouř a jeho vlastnosti; 5. Přírodní materiály, keramické materiály, keramické kompozitní materiály - výroba, vlastnosti, možnosti použití, požárně technické vlastnosti. 6. Betony - druhy betonů, vliv teplotních změn na fyzikální a mechanické vlastnosti, bezpečnostní rizika. Pojiva a maltoviny – druhy, použití, vliv tepelné zátěže na jejich vlastnosti, uplatnění v PO. 7. Dřevo a materiály na jeho bázi - skladba, vlastnosti. Tepelná degradace, protipožární ochrana. 8. Skelné materiály - druhy, vlastnosti, použití ve stavebních konstrukcích. 9. Kovy a jejich slitiny, kovové kompozity - vlastnosti a uplatnění, změny vlastností při tepelné zátěži - bezpečnost konstrukcí, možnosti zvýšení požární odolnosti kovových konstrukcí. 10. Textilní materiály - druhy, vlastnosti, použití. Protipožární úprava textilií. 11. Polymerní materiály - vlastnosti, výroba, typické možnosti aplikací, chování při zahřívání a vliv na lidský organismus, retardace. 12. Konstrukční systémy objektů. Svislé nosné a nenosné konstrukce. Vodorovné nosné a nenosné konstrukce, Konstrukce střech stavebních objektů. Obvodové pláště budov. Stavební konstrukce spojující různé úrovně. 13. Komínová tělesa. Výplně otvorů, prostupy. Úpravy povrchů stavebních konstrukcí a jiné stavební úpravy. Možnosti protipožárních úprav stavebních konstrukcí.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Praha 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Praha 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Praha 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Praha 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Praha 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.