030-0851/01 – Material Science – Determination of Fire-Technical Characteristics (NPTCH)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits0
Subject guarantorIng. Bohdan Filipi, Ph.D.Subject version guarantorIng. Bohdan Filipi, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FIL10 Ing. Bohdan Filipi, Ph.D.
HER06 Ing. Lenka Klimková, Ph.D.
DRG01 Ing. Jana Serafínová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student v rámci tohoto předmětu provede v laboratoři stanovení některých požárně technických charakteristik materiálů (PTCH). Z provedených měření vypracuje protokoly. Tento předmět úzce souvisí s předmětem Nauka o materiálu komplexní a slouží ke získání praktických zkušeností s měřením v laboratoři

Teaching methods

Summary

This subject is focused to practice of measurement of fire characteristics. These are ignitability, oxygen index, flame spread, heat release, and determination of smoke characteristics such as optical density of smoke. For measurement ČSN, EN and ISO tests are used.

Compulsory literature:

Návody do cvičení Nauka o materiálu I (dostupné z webu fakulty) Jak napsat dobrý protokol (dostupné z webu fakulty)

Recommended literature:

Příslušné ČSN, EN a ISO normy

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Požárně technické charakteristiky (PTCH) Malorozměrové a velkorozměrové zkoušky Stanovování zapalitelnosti materiálů Stanovení nehořlavosti Stanovování hořlavosti: - metodou kyslíkového čísla, - na základě šíření plamene, - na základě vývoje tepla Charakteristiky kouře: - optická hustota - toxicita - korozivita

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner