030-0864/03 – Supervised Practical Training in Field of Study (1) (ŘP)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits0
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Michail ŠenovskýSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1E48 doc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Seznámení se se způsoby zpracovávání a vedení dokumentace krizového řízení a plánování v oblasti veřejné správy. Jedná se zejména o: Základy krizového řízení • Působnost v krizovém řízení • Organizace krizového řízení v kraji, obci s rozšířenou působností • Ochrana kritické infrastruktury Krizové a havarijní plánování • Havarijní plán kraje, obce s rozšířenou působností • Krizový plán kraje, obce s rozšířenou působností • Plán krizové připravenosti • Plán akceschopnosti Prevence závažných havárií a plánování • Analýza rizika • Prevence závažných havárií o Bezpečnostní dokumentace o Vnitřní havarijní plán o Vnější havarijní plán • Ohrožující objekty nezařazené • Zkušenosti z kontrol Ochrana obyvatelstva • Ukrytí obyvatelstva • Evakuace • Individuální ochrana obyvatelstva • Varování a vyrozumění Krizové řízení a geografický informační systém

Teaching methods

Summary

Practical training is directed towards regional and municipal authorities and city councils to crisis management departments so that students may obtain practical training during their study. After completing bachelor studies they will have better chances of obtaining employment in the field concerned.

Compulsory literature:

Zákon č. 240/2000 Sb. O krizovém řízení Zákon č. 241/2000 Sb. O hospodářských opatřeních pro krizové stavy. Prováděcí předpisy k uvedeným zákonům

Recommended literature:

Šenovský, M.; Adamec, V.: Právní rámec krizového managementu. SPBI Ostrava,

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Praxe na specializovaných pracovištích, která se zabývají bezpečnostním plánováním.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner