030-0865/02 – Fire Protection and Safety (POaB)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits4
Subject guarantorIng. Isabela Bradáčová, CSc.Subject version guarantorIng. Isabela Bradáčová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV18 Ing. Dana Chudová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1
Part-time Graded credit 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

By completing this course the student will gain an overview of legal and technical requirements put on fire protection in non-production and production structures. The goal is to ensure the protection of persons, or animals and property in case of accident – fire.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět je zaměřen na výklad základních předpisů týkajících se požární ochrany a jejich aplikace v praxi. Důraz bude kladen na povinnosti dotčených státních orgánů, stejně jako právnických a fyzických osob na úseku požární ochrany a jejich postihy. Podrobněji bude probrána problematika stanovení podmínek požární bezpečnosti u právnických a fyzických osob a druhy a vedení dokumentace požární ochrany. Další kapitola se bude zabývat státní správou a samosprávou na úseku požární ochrany a výkonem státního požárního dozoru.

Compulsory literature:

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru Předpisy prováděcí a související

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 60  0 3
        Written exam Written test 40  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.