030-0867/03 – Nepovinná praxe - Vstupní technický výcvik (VTV)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity0
Garant předmětuIng. Martin Trčka, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Trčka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
THO009 Ing. Adam Thomitzek
TRC009 Ing. Martin Trčka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3
kombinovaná Zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání odborné způsobilosti podle § 72 zákona 133/1985 Sb.

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Nepovinná praxe je součástí Ověřovacího studijního programu pro získání odborné způsobilosti podle § 72 zákona 133/1985 Sb. Jedná se praxi, která je organizována pro studenty na základě výběru podle dosažených studijních výsledků v předmětu Nástupný odborný výcvik. Vstupní technický výcvik je určen pro studující, kteří v rámci vysokoškolského studia absolvovali teoretickou část Ověřovacího studijního programu (předmět Nástupný odborný výcvik). Vstupní technický výcvik je organizován pro VŠ ve vzdělávacím zařízeni MV-generálního ředitelství v délce 4 týdnů.

Povinná literatura:

MV GŘ HZS ČR. Cvičební řád jednotek požární ochrany. Praha, 2007

Doporučená literatura:

MV GŘ HZS ČR. Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu. Praha, 2004

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Fyzické absolvování odborné praxe.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Studijní předmět je součásti Ověřovacího studijního programu a odpovídá požadavkům pro získání odborné způsobilosti ve smyslu § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně integrovaný záchranný systém a výkon služby jednotek PO. Obsah odborného předmětu je v souladu s požadavky kurzu „Nástupní odborný výcvik“, který je určen pro příslušníky HZS ČR zařazené v jednotkách PO. Cílem je získání odborných znalostí, dovedností a návyků, aby student bezpečně zvládal výkon činností hasiče v organizačním a operačním řízení, a to samostatně i v družstvu. Student vykonává výše uvedenou praxi ve výcvikovém středisku určeném GŘ HZS MV ČR. 1. Organizace HZS ČR a výkon státní správy. 2. Zdolávání mimořádných událostí. 3. Technické prostředky. 4. Technický výcvik. 5. Zdravotní příprava a psychologická příprava. 6. Spojení a komunikace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti: Není stanoveno

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku