030-0880/01 – Nepovinná praxe u HZS - pro oblast IZS a prevence (NP-IZSPR)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity0
Garant předmětudoc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZAV06 doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+0
kombinovaná Zápočet 1+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání praktických zkušeností a dovedností při řešení problematiky na úseku IZS, operačního řízení, požární prevence a ochrany obyvatelstva a krizového řízení v rámci HZS kraje.

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Nepovinná praxe u HZS je součástí Ověřovacího studijního programu pro odbornou způsobilost podle §72 zákona 133/1985 Sb.

Povinná literatura:

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci jednotek PO. Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky Vyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany Interní dokumentace a předpisy HZS ČR

Doporučená literatura:

Kodex norem požární bezpečnosti staveb řady ČSN 7308.. MV GŘ HZS ČR. Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu. Praha, 2004 Šenovský, M. a kol.: Integrovaný záchranný systém. SPBI Ostrava, 2005. ISBN: 80-86634-65-5, 157 s Kratochvílová, D.: Ochrana obyvatelstva. SPBI Ostrava, 2005. ISBN: 80-86634-70-1, 140 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

K udělení zápočtu z absolvování této odborné praxe student doloží: 1. Písemné potvrzení vedoucím pracoviště, kde student praxi vykonával, o jejím absolvování v předepsaném obsahu a rozsahu. 2. Závěrečnou zprávu o absolvování odborné praxe.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Výkon služby v jednotce PO, vybavení stanic HZS (6 h) 2. Dokumentace jednotek PO a OPIS (2 h) 3. TCTV, OPIS – vybavení, obsluha a použití, činnosti operačního střediska (4 h) 4. Kontrolní činnost (2 h) 5. Stavební prevence (2 h) 6. Zjišťování příčin vzniku požárů (2 h) 7. Správní a přestupkové řízení (2 h) 8. Havarijní a krizové plánování (2 h) 9. Plnění úkolů ochrany obyvatelstva (varování, evakuace, nouzové přežití apod.) (2 h) 10. Uplatňování požadavků ochrany obyvatelstva v územním plánování a kontrolní činnosti (1 h) 11. Preventivně výchovná činnost (1 h) 12. Činnost technické služby jednotek PO (2 h) Bezpečnost práce a ochrana zdraví na pracovišti technické služby Dokumentace technické služby – záznamy o evidenci a kontrolách, revize a provozní kontroly prostředků technické služby Provádění oprav, údržby, kontroly a skladování prostředků technické služby Provozní prostory technické služby 13. Činnost chemické služby jednotek PO (4 h) Bezpečnost práce a ochrana zdraví na pracovišti chemické služby Dokumentace chemické služby – záznamy o evidenci a kontrolách, revize a provozní kontroly prostředků chemické služby Provádění oprav, údržby, kontroly a skladování prostředků chemické služby Provozní prostory chemické služby 14. Činnost strojní služby (4 h) Bezpečnost práce a ochrana zdraví na pracovišti strojní služby Dokumentace strojní služby – záznamy o evidenci a kontrolách, revize a provozní kontroly prostředků strojní služby Provádění oprav, údržby, kontroly a skladování prostředků strojní služby Provozní prostory strojní služby Požární čerpadla a vývěvy, zkoušení Provozní náplně Údržba požární techniky 15. Činnost spojové a informační služby (4 h) Radiové spojové prostředky – analogové, digitální Praktická obsluha ruční radiostanice digitální, navázání spojení, hovor, použití statusů Informační podpora velitele zásahu – praktické použití tabletů velitele jednotky, GINA nebo PointIx

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti: Předložení "formuláře o vykonání praxe".

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku