030-0881/01 – Nepovinná praxe u HZS (1) (NPuHZS1)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits0
Subject guarantorIng. Martin Trčka, Ph.D.Subject version guarantorIng. Martin Trčka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year3Semesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TRC009 Ing. Martin Trčka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0
Part-time Credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Studijní předmět je součásti Ověřovacího studijního programu a odpovídá požadavkům pro získání odborné způsobilosti ve smyslu § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně integrovaný záchranný systém a výkon služby jednotek PO.

Teaching methods

Terrain work

Summary

Student uplatňuje znalosti získané studiem a používá je v reálné činnosti jednotky požární ochrany v rámci organizačního a operačního řízení při výkonu služby. Student vykonává výše uvedenou praxi ve výjezdové jednotce Hasičského záchranného sboru a podléhá velení určených velitelů.

Compulsory literature:

Vyhláška ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. MV GŘ HZS ČR. Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu. Praha, 2004

Recommended literature:

TRČKA, Martin. Provádění požárního zásahu. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013, 112 s. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-135-4 VOJTA, Zdeněk, Emil RUCKÝ. Osobní ochranné pracovní pomůcky. 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006, 231 s. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 80-866- 3419-1.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Nutným předpokladem je absolvování odborného předmětu Nepovinná praxe - Vstupní technický výcvik a získání osvědčení o absolvování, dobrý zdravotní stav a dobrá fyzická kondice.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Nepovinná praxe navazuje na ověřovací studijní program a odpovídá požadavkům pro získání odborné způsobilosti ve smyslu § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně integrovaný záchranný systém a výkon služby jednotek PO. Student uplatňuje znalosti získané studiem a používá je v reálné činnosti jednotky požární ochrany v rámci organizačního a operačního řízení při výkonu služby. Student vykonává výše uvedenou praxi ve výjezdové jednotce Hasičského záchranného sboru a podléhá velení určených velitelů.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Optional study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Optional study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner