030-0881/01 – Nepovinná praxe u HZS (1) (NPuHZS1)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity0
Garant předmětuIng. Martin Trčka, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Trčka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TRC009 Ing. Martin Trčka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0
kombinovaná Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studijní předmět je součásti Ověřovacího studijního programu a odpovídá požadavkům pro získání odborné způsobilosti ve smyslu § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně integrovaný záchranný systém a výkon služby jednotek PO.

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Student uplatňuje znalosti získané studiem a používá je v reálné činnosti jednotky požární ochrany v rámci organizačního a operačního řízení při výkonu služby. Student vykonává výše uvedenou praxi ve výjezdové jednotce Hasičského záchranného sboru a podléhá velení určených velitelů.

Povinná literatura:

Vyhláška ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. MV GŘ HZS ČR. Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu. Praha, 2004

Doporučená literatura:

TRČKA, Martin. Provádění požárního zásahu. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013, 112 s. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-135-4 VOJTA, Zdeněk, Emil RUCKÝ. Osobní ochranné pracovní pomůcky. 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006, 231 s. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 80-866- 3419-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nutným předpokladem je absolvování odborného předmětu Nepovinná praxe - Vstupní technický výcvik a získání osvědčení o absolvování, dobrý zdravotní stav a dobrá fyzická kondice.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Nepovinná praxe navazuje na ověřovací studijní program a odpovídá požadavkům pro získání odborné způsobilosti ve smyslu § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně integrovaný záchranný systém a výkon služby jednotek PO. Student uplatňuje znalosti získané studiem a používá je v reálné činnosti jednotky požární ochrany v rámci organizačního a operačního řízení při výkonu služby. Student vykonává výše uvedenou praxi ve výjezdové jednotce Hasičského záchranného sboru a podléhá velení určených velitelů.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku