030-0903/02 – Technické prostředky požární ochrany (TP)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.Garant verze předmětudoc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MON0011 doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.
VLC06 Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět "Technické prostředky požární ochrany" má rozhodující význam pro zásahovou činnost hasičských jednotek při zdolávání požárů, při výkonu záchranných prací, při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Předmět blíže vysvětluje základní právní předpisy, odborná nařízení a směrnice platné pro používání technických prostředků požární ochrany. Objasňuje základní požadavky kladené na funkční spolehlivost technických prostředků používaných v různých provozních podmínkách zásahové činnosti hasičských jednotek. Podrobněji se zabývá problematikou různých technických prostředků využívaných ve specifických zásazích. Jde hlavně o náročné zásahy při velkých požárech bytových domů, výrobních podniků, lesních a přírodních požárech, atd. Dále řeší problematiku technického zabezpečení zásahové činnosti při velkých dopravních nehodách, jako jsou železniční nehody, nehody autobusů a dalších hromadných dopravních prostředků. Řeší problematiku výběru vhodných technických prostředků a hasičské techniky podle místa nasazení v zásahových úsecích. Blíže specifikuje jednotlivé vlastnosti technických prostředků a hasičské techniky z hlediska funkčních vlastností, a to kvantitativních a kvalitativních. Na základě studia těchto vlastností v různých provozních podmínkách specifikuje vhodné technické prostředky pro zásahovou činnost z hlediska efektivního zásahu.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět pojednává o technických prostředcích, které člověk vkládá mezi sebe a předmětů působení za účelem ochrany zdraví, života, majetku svého a majetku ostatních při řešení mimořádných situací. Technický prostředek (stroj, mechanizmus, přístroj, nástroj, výstroj a výzbroj) jako souhrn materiálních prostředků a způsobu jejich používání.

Povinná literatura:

MONOŠI, M. a kolektív: Hasičská technika, EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline 2013, ISBN 978-80-554-0705-0. MONOŠI, M., - GÄRTNER, T., Hasičská technika I. ŽU v Žiline 2005. ISBN 80-8070-489-9 KRATOCHVÍL, M., KRATOCHVÍL, V. 2009. Technické prostředky požární ochrany. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Edice SPBI, SPEKTRUM VŠB – TU Ostrava 2009.ISBN 978-80-7385-064-7 STODOLA, J.: Prevádzková spoľahlivosť a diagnostika. Vojenská akadémia Brno 2002. Vysokoškolská učebnica. LIŠČÁK, Š.: Spoľahlivosť v prevádzke cestných vozidiel. Žilinská univerzita v Žiline 2002. Vysokoškolská učebnica. FANFULÍK, J.: Teorie údržby. VŠB TU Ostrava 2006. MÁCA, J. – LEITNER, B.: OPERAČNÁ ANALÝZA - I. FŠI ŽU v Žiline 2002.

Doporučená literatura:

Dle doporučení vyučujícího.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování zadaného tématu, jeho prezentace písemnou a ústní formou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Zvládnutí základních právních předpisů, odborných nařízení a směrnic platných pro používání technických prostředků požární ochrany - Všeobecná vědomost o základních technických prostředcích požární ochrany používaných hasičskými jednotkami, základní druhy a typy, rozhodující takticko-technické údaje a možnosti využití - Seznámení se s všeobecnými a technickými požadavky kladenými na technické prostředky - Přehled o efektivním nasazení jednotlivých technických prostředků pro zásahovou činnost, případné nasazení technologické linky na zásahový úsek - Zvládnout zásady výběrové činnosti technických prostředků pro vybrané specifické zásahové činnosti hasičských jednotek (vícekriteriální výběr techniky) - Seznámit se s teoretickými východisky provozní spolehlivosti a pohotovosti hasičské techniky - Znát hlavní zásady moderního řízení provozu, údržby a kontroly technických prostředků hasičské techniky - Zvládnout základní požadavky kladené na bezpečnost práce a ochranu zdraví při provozování technických prostředků požární ochrany

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.