030-0907/01 – Taktika zdolávání mimořádných událostí (takmu)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity10
Garant předmětuIng. Vladimír Vlček, Ph.D., MBAGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KVA20 doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
S1E48 doc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je shrnout poznatky o problematice zdolávání mimořádných událostí, zevšeobecnit poznatky z likvidace velkých mimořádných událostí a pozitivní skutečnosti aplikovat na vybraných typech událostí. Předmět naučí hodnotit postupy realizovaných zásahů a formulovat doporučení pro taktiku zdolávání mimořádných událostí podobného charakteru a rozsahu.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Podstatou předmětu je aplikace inženýrských znalostí vztažených na problematiku zdolávání požárů a havárií velkého rozsahu a účelného využití sil a prostředků složek IZS pro dosažení úspěšné likvidace těchto událostí. Zahrnuje postupy výběru cílů na základě druhu události, vyhodnocení rizikových faktorů a rozsahu případných následků s ohledem na čas, prostor a množství sil, které jsou k dispozici. Dává návody pro stanovení strategických cílů, použití taktických postupů řešení a vedení operativní realizace. Při řešení se klade důraz na bezpečnost osob, zvířat, ochranu majetku a životního prostředí a to v co nejkratším čase, při nedostatku informací a vědomí dopadů navržených opatření. Při stanovení postupů, návodů a rozhodovacích variant se vychází zejména z analýzy podmínek mimořádné události, operativně taktických možností používaných technických prostředků a požární techniky a dalších možností záchranného systému.

Povinná literatura:

1.TRČKA, Martin. Provádění požárního zásahu. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013, 112 s. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-135-4 2.KOLEKTIV AUTORŮ. Zásobování hasivy. Ostrava: SPBI SPEKTRUM, 1999. 176 s. ISBN 80-86111-40-7.

Doporučená literatura:

1.BÁRTLOVÁ, Ivana. Nebezpeční látky I. Ostrava: SPBI SPEKTRUM, 2000. 151 s. ISBN 80-86111-60-1. 2.KRATOCHVÍL, Michal a Václav KRATOCHVÍL. Technické prostředky požární ochrany. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2007, 152 s. ISBN 978-80-86640-86-0. 3.KVARČÁK, Miloš. Požární taktika v příkladech. 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Ostrava, 2008. 175 s. ISBN 978-80-7385-062-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Seznámení s řízením mimořádné události velkého rozsahu a jeho hodnocení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Charakteristika mimořádných událostí a činnost Integrovaného záchranného systému - Strategie a posloupnost strategického řízení - Charakteristika situace na místě mimořádné události - Možnosti záchranného systému - Analýza podmínek mimořádné události a formulace problému na místě - Rozhodování na místě a stanovení hlavního směru činnosti - Efektivita zásahové činnosti

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V004) Požární ochrana a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V004) Požární ochrana a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V004) Požární ochrana a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V004) Požární ochrana a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V004) Požární ochrana a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V004) Požární ochrana a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní