030-0907/03 – Taktika zdolávání mimořádných událostí (takmu)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity10
Garant předmětuIng. Vladimír Vlček, Ph.D., MBAGarant verze předmětuIng. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VLC06 Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je shrnout poznatky o problematice zdolávání mimořádných událostí, zevšeobecnit poznatky z likvidace velkých mimořádných událostí a pozitivní skutečnosti aplikovat na vybraných typech událostí. Předmět naučí hodnotit postupy realizovaných zásahů a formulovat doporučení pro taktiku zdolávání mimořádných událostí podobného charakteru a rozsahu.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Podstatou předmětu je aplikace inženýrských znalostí vztažených na problematiku zdolávání požárů a havárií velkého rozsahu a účelného využití sil a prostředků složek IZS pro dosažení úspěšné likvidace těchto událostí. Zahrnuje postupy výběru cílů na základě druhu události, vyhodnocení rizikových faktorů a rozsahu případných následků s ohledem na čas, prostor a množství sil, které jsou k dispozici. Dává návody pro stanovení strategických cílů, použití taktických postupů řešení a vedení operativní realizace. Při řešení se klade důraz na bezpečnost osob, zvířat, ochranu majetku a životního prostředí a to v co nejkratším čase, při nedostatku informací a vědomí dopadů navržených opatření. Při stanovení postupů, návodů a rozhodovacích variant se vychází zejména z analýzy podmínek mimořádné události, operativně taktických možností používaných technických prostředků a požární techniky a dalších možností záchranného systému.

Povinná literatura:

1.TRČKA, Martin. Provádění požárního zásahu. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013, 112 s. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-135-4 2.KOLEKTIV AUTORŮ. Zásobování hasivy. Ostrava: SPBI SPEKTRUM, 1999. 176 s. ISBN 80-86111-40-7.

Doporučená literatura:

1.BÁRTLOVÁ, Ivana. Nebezpeční látky I. Ostrava: SPBI SPEKTRUM, 2000. 151 s. ISBN 80-86111-60-1. 2.KRATOCHVÍL, Michal a Václav KRATOCHVÍL. Technické prostředky požární ochrany. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2007, 152 s. ISBN 978-80-86640-86-0. 3.KVARČÁK, Miloš. Požární taktika v příkladech. 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Ostrava, 2008. 175 s. ISBN 978-80-7385-062-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Seznámení s řízením mimořádné události velkého rozsahu a jeho hodnocení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Charakteristika mimořádných událostí a činnost Integrovaného záchranného systému - Strategie a posloupnost strategického řízení - Charakteristika situace na místě mimořádné události - Možnosti záchranného systému - Analýza podmínek mimořádné události a formulace problému na místě - Rozhodování na místě a stanovení hlavního směru činnosti - Efektivita zásahové činnosti

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.