030-0915/03 – Požární bezpečnost (PB)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity0
Garant předmětudoc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER72 prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
KUC05 doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu získá student potřebné znalosti z požární bezpečnosti a bezpečnosti průmyslu tak, aby dovedl své odborné studium a vědeckou práci chápat v kontextu cílů a postupů požární bezpečnosti a bezpečnosti průmyslu.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Cílem předmětu je, poskytnout studentům, kteří nejsou absolventy oboru, základní odborné informace z oblasti požární ochrany. Předmět je rozdělen na dvě části takto: 1. Požární bezpečnost staveb (PBS). Jejím úkolem je zabránit ztrátám na životech a zdraví osob a ztrátám na majetku. Jedná se především o vytvoření podmínek pro bezpečnou evakuaci z hořícího nebo požárem ohroženého objektu, a zamezení rozšíření požáru uvnitř i vně objektu a o vytvoření podmínek pro účinný zásah požárních jednotek. Stavební část objektu musí být dimenzována na předpokládané účinky požáru. Těžištěm rozvoje oboru PBS je specifikace předpokládaných účinků požárů a stanovení optimálních protipožárních opatření, což zahrnuje: zabránění vzniku a rozvoji požáru, určení požárního rizika plně rozvinutého požáru, dimenzování stavebních dílců a konstrukčních systémů na předpokládané tepelné namáhání, optimalizaci protipožárních opatření, šíření zplodin hoření v objektu, pohyb osob při evakuaci, podmínky šíření požáru vně stavebního objektu, zásahové cesty a podmínky účinného protipožárního zásahu. 2. Bezpečnost technologických procesů. Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí v oblasti prevence závažných havárií u vybraných technologických procesů. Ve vazbě na identifikaci zdrojů rizika a kvantitativní hodnocení rizik je důraz kladen na přístup ke snižování rizik – posouzení bezpečnostních opatření u jednotlivých technologických procesů. Bezpečnostní bariéry lze rozdělit na technická a organizační opatření, z dalšího pohledu na aktivní, pasivní nebo vyžadující lidský zásah. Součástí předmětu je i hodnocení spolehlivosti lidského činitele, kdy chyby člověka jsou rozhodující příčinou havárií. Metodami pro hodnocení jsou zejména analýzy rizika, například úniku nebezpečných látek, požáru a výbuchu. Dále se předmět zabývá problematikou vlastnostmi a technicko-bezpečnostními parametry plynů a par hořlavých kapalin a jejich aplikací v bezpečnostní praxi. Zásady bezpečnosti při skladování, výrobě i přepravě hořlavých kapalin. Zásady bezpečnosti při skladování, výrobě i přepravě zkapalněných plynů. Posouzení nebezpečí a prevence základních fyzikálních procesů - ohřevu, sušení, rektifikace. Specifické příčiny poruch reaktorů na základě jejich klasifikace, posouzení chemizmu technologických procesů z hlediska bezpečnosti a spolehlivostí. Rozbor konkrétních exotermických a endotermických chemických procesů (polymerace, dehydrogenace). Metody identifikace nebezpečí (zdrojů rizika) technologických procesů. Bezpečnostní studie, význam a způsob zpracování.

Povinná literatura:

Kvarčák, M.: Základy požární ochrany. Ostrava: SPBI, 2005. 134s. Šenovský, M. a kol.: Základy požárního inženýrství. Ostrava: SPBI, 2004. 178s. Bradáčová, I.: Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. Ostrava: SPBI, 2007.236s. Fitzgerald, Robert W.: Building fire performance analysis. Chichester: Wiley, 2004. Folwarczny, L. – Pokorný, J.: Evakuace osob. Ostrava: SPBI, 2006. 125s. Bartlová, I. – Balog, K.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií I. 2. vydání. Ostrava: SPBI, 2007. 191s. Bartlová, I. – Pešák, M.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií II. Ostrava: SPBI, 2003. 191s. Bartlová, I. – Damec, J.: Prevence technologických havárií. Ostrava: SPBI, 2002. 243s.

Doporučená literatura:

Je zadána individuálně v souladu s definováním zadání pro písemné řešení problému.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování písemné práce v zadaném rozsahu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cílem předmětu je, poskytnout studentům, kteří nejsou absolventy oboru, základní odborné informace z oblasti požární ochrany. Předmět je rozdělen na dvě části takto: Požární bezpečnost staveb (PBS). Jejím úkolem je zabránit ztrátám na životech a zdraví osob a ztrátám na majetku. Jedná se především o vytvoření podmínek pro bezpečnou evakuaci z hořícího nebo požárem ohroženého objektu, a zamezení rozšíření požáru uvnitř i vně objektu a o vytvoření podmínek pro účinný zásah požárních jednotek. Stavební část objektu musí být dimenzována na předpokládané účinky požáru. Těžištěm rozvoje oboru PBS je specifikace předpokládaných účinků požárů a stanovení optimálních protipožárních opatření, což zahrnuje: zabránění vzniku a rozvoji požáru, určení požárního rizika plně rozvinutého požáru, dimenzování stavebních dílců a konstrukčních systémů na předpokládané tepelné namáhání, optimalizaci protipožárních opatření, šíření zplodin hoření v objektu, pohyb osob při evakuaci, podmínky šíření požáru vně stavebního objektu, zásahové cesty a podmínky účinného protipožárního zásahu. Bezpečnost technologických procesů. Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí v oblasti prevence závažných havárií u vybraných technologických procesů. Ve vazbě na identifikaci zdrojů rizika a kvantitativní hodnocení rizik je důraz kladen na přístup ke snižování rizik – posouzení bezpečnostních opatření u jednotlivých technologických procesů. Bezpečnostní bariéry lze rozdělit na technická a organizační opatření, z dalšího pohledu na aktivní, pasivní nebo vyžadující lidský zásah. Součástí předmětu je i hodnocení spolehlivosti lidského činitele, kdy chyby člověka jsou rozhodující příčinou havárií. Metodami pro hodnocení jsou zejména analýzy rizika, například úniku nebezpečných látek, požáru a výbuchu. Dále se předmět zabývá problematikou vlastnostmi a technicko-bezpečnostními parametry plynů a par hořlavých kapalin a jejich aplikací v bezpečnostní praxi. Zásady bezpečnosti při skladování, výrobě i přepravě hořlavých kapalin. Zásady bezpečnosti při skladování, výrobě i přepravě zkapalněných plynů. Posouzení nebezpečí a prevence základních fyzikálních procesů - ohřevu, sušení, rektifikace. Specifické příčiny poruch reaktorů na základě jejich klasifikace, posouzení chemizmu technologických procesů z hlediska bezpečnosti a spolehlivostí. Rozbor konkrétních exotermických a endotermických chemických procesů (polymerace, dehydrogenace). Metody identifikace nebezpečí (zdrojů rizika) technologických procesů. Bezpečnosti studie, význam a způsob zpracování.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku